Migrácia

Tento modul objavuje, čo je to migrácia a umožňuje nám nájsť stopy vlastnej migračnej histórie

Pevnosť Európa

Prečítajte si nasledovné názory na to, ako Frontex sleduje vonkajšie hranice, aké sú jeho metódy a na to, čo by sa malo zmeniť.

“Mali by sme prísť s novými konceptmi nasmerovanými proti politike Západu postavenej na deportáciách, s konceptmi, ktoré sa budú dožadovať práva na slobodu. Právo, ktoré má každá osoba: právo isť alebo zostať tam, kde človek chce. Preto chceme vyslať túto výzvu: Žiadne hranice, žiadne národy. Naším cieľom je otvoriť politickú diskusiu o práve na voľný pohyb ako o alternatíve k politike deportácií, ktorú razí EÚ." Gini Müller, aktivista NO-Border
"Viem, že pre niektorých ľudí sme ´zlí chlapci´ z Frontexu. Starostlivo som si prečítal všetko, čo je o nás napísané. Kritiku beriem vážne. Ale som presvedčený, že v Stredozemnom mori konáme správne. Vďaka našej činnosti sa nám podarilo zachrániť ľudské životy. Počet lodí, ktoré sa snažia dostať do Európy, sa dramaticky znížil." Ilkka Laitinen, šéf agentúry na kontrolu hraníc EÚ Frontex
"Operácia Frontexu na turecko-gréckej hranici bola prvou “silou rýchlej reakcie" EÚ od roku 2010. Chceli ukázať, že Európa je schopná konať smerom dnu aj von. Je to signál, že EÚ ako celok zaobchádza s utečencami tvrdšie. Prvýkrát stoja predstavitelia EÚ so zbraňou v ruke proti utečencom na hraniciach. Snažia sa im zabrániť vstúpiť do Európy. Pozorujeme to s obavami, pretože sa ukazuje, že tento druh obrany bude pravdepodobne silnieť.” Elias Bierdel, Borderline Europe
"Cez Stredozemné more utekajú do Európy tisíce ľudí, utekajú zo strachu z trestu odňatia slobody, mučenia a zlého zaobchádzania, alebo preto, že je v ich domovine vojna alebo tam nemajú možnosť viesť dôstojný život. Mnohí sa vôbec nedostanú do cieľa. Na svojom úteku do Európy cez Stredozemné more sa v roku 2011 utopilo najmenej 1500 mužov, žien a detí. Členské štáty EÚ prijali v posledných rokoch opatrenia na zvýšenie kontroly na hraniciach. Zachytávajú lode s utečencami a posielajú ich späť, či vytvorili dohody s krajinami, v ktorých sú bežne porušované ľudské práva. Výsledkom je, že utečenci a migranti sú vystavení vážnym rizikám. Zdá sa, že strážiť hranice Európy sa stalo dôležitejšie, než ochraňovať a zachraňovať ľudské životy." Amnesty International
"Nesmieme zanedbávať zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ. Treba urýchlene konať. Európa nie je kontinentom imigrácie, a nemôžeme dovoliť, aby sa ním stala. Pri týchto podmienkach sa podporuje nielen ilegálna imigrácia, ale aj organizovaný zločin ako je napríklad obchodovanie s ľuďmi. Frontex je konečne schopný účinne kontrolovať vonkajšie hranice EÚ. Preto treba Frontextu zvýšiť finančné a personálne zdroje." Andreas Mölzer z rakúskej krajne pravicovej strany FPÖ
  • Aký máte názor na tieto argumenty?
  • Aké reakcie vo vás tieto argumenty vyvolávajú?
  • S ktorým vyhlásením sa stotožňujete?