Migrace

Tento modul prozkoumává, co vše se skrývá pod pojmem migrace a jaká je její historie.

Pevnost Evropa

Přečtěte si následující názory na to, jak Frontex sleduje vnější hranice, jaké jsou jeho metody a na to, co by se mělo změnit.

"Měli bychom přijít s novými koncepty směřujícími proti politice Západu postavené na deportacích, s koncepty, které se budou dožadovat práva na svobodu. Právo, které má každá osoba: právo jít nebo zůstat tam, kde člověk chce. Proto chceme vyslat tuto výzvu: Žádné hranice, žádné národy. Naším cílem je otevřít politickou diskusi o právu na volný pohyb jako o alternativě k politice deportací, kterou razí EU." Gini Müller, aktivista
"Vím, že pro některé lidi jsme 'zlí hoši' z Frontexu. Pečlivě jsem si přečetl všechno, co je o nás napsáno. Kritiku beru vážně. Ale jsem přesvědčen, že ve Středozemním moři jednáme správně. Díky naší činnosti se nám podařilo zachránit lidské životy. Počet lodí, které se snaží dostat do Evropy, se dramaticky snížil." Ilkka Laitinen, šéf agentury EU Frontex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU)
"Operace agentury Frontex na turecko-řecké hranici byla první “silou rychlé reakce" EU od roku 2010. Chtěli ukázat, že Evropa je schopna jednat směrem dovnitř i ven. Je to signál, že EU jako celek zachází s uprchlíky přísněji. Poprvé stojí představitelé EU se zbraní v ruce proti uprchlíkům na hranicích. Snaží se jim zabránit vstoupit do Evropy. Pozorujeme to s obavami, protože se ukazuje, že tento druh obrany bude pravděpodobně sílit." Elias Bierdel, Borderline Europe
"Přes Středozemní moře utíkají do Evropy tisíce lidí, prchají ze strachu z odnětí svobody, mučení a špatného zacházení, nebo proto, že je v jejich domovině válka nebo tam nemají možnost vést důstojný život. Mnozí se vůbec nedostanou do cíle. Na svém útěku do Evropy přes Středozemní moře se v roce 2011 utopilo nejméně 1500 mužů, žen a dětí. Členské státy EU přijali v posledních letech opatření ke zvýšení kontroly na hranicích. Zachycují lodě s uprchlíky a posílají je zpět, nebo vytvořili dohody se zeměmi, ve kterých jsou běžně porušována lidská práva. Výsledkem je, že uprchlíci a migranti jsou vystaveni vážným rizikům. Zdá se, že hlídat hranice Evropy se stalo důležitější, než ochraňovat a zachraňovat lidské životy." Amnesty International
"Nesmíme zanedbávat zabezpečení vnějších hranic EU. Je třeba urychleně jednat. Evropa není kontinentem imigrace, a nemůžeme dovolit, aby se jím stala. Při těchto podmínkách se podporuje nejen ilegální imigrace, ale i organizovaný zločin jako je například obchodování s lidmi. Frontex je konečně schopen účinně kontrolovat vnější hranice EU. Proto je nutné agentuře Frontex zvýšit finanční a personální zdroje." Andreas Mölzer z rakouské krajně pravicové strany FPÖ
  • Jaký máte názor na tyto argumenty?
  • Jaké reakce ve vás tyto argumenty vyvolávají?
  • S kterým prohlášením se ztotožňujete?