Миграция

Модулът изследва какво е миграцията и ни позволява да проследим собствената си миграционна история

Крепостта Европа

Прочетете следните становища относно наблюдението на външните граници на ЕС чрез Frontex и нейните методи.

"Имаме нужда от концепции, които са насочени срещу политиката на депортация на Запада и изискват правото на свобода. Правото, коетовсеки човек притежава да отиде или да остане там, където той желае. За това ние отправяме призива: „Без граници, без нации“. Нашата цел е да предизвикаме политически дебат за правото на свободно движение, като алтернатива на политиките на ЕС за депортиране. " Джини Мюлер, активист на „Без граници“
"Знам, че за някои ние, от Фронтекс, сме" лошите момчета ". Чета внимателно всичко, което се пише за нас. Отнасям се сериозно към критиките. Но аз съм убеден, действията ни в Средиземноморието са правилни. Ние спасяваме човешки животи чрез нашите операции. Броят на корабите, които се опитват да влязат по море, е намалял драстично. " Ръководител на ЕС за граничен контрол, агенция Фронтекс, Илка Лайтинен
"Операцията на Фронтекс по турско-гръцката граница беше първата операция за бързо реагиране в ЕС от 2010 насам. Те искат да покажат, че Европа е в състояние да действа вътрешно и външно. Позицията е израз на втвърдянването на политиката на ЕС към бежанците. За първи път има представители на ЕС с оръжие, които защитават границата срещу бежанци. Те се опитват да ги предпазят от навлизане в Европа. Ние наблюдаваме със загриженост, защото то - първоначално символично – това е израз, че този вид защита вероятно ще се засили допълнително ". Елиас Бердел, Гранична линия Европа
"Хиляди хора бягат през Средиземно море към Европа всяка година поради страх от затвор, мъчения и малтретиране, или защото има война в родния им дом или не достоен за тях живот. Много от тях не стигат до целта си. Най-малко 1 500 мъже, жени и деца са се удавили през 2011 г. по време на техния път през Средиземно море към Европа. Държавите-членки на ЕС са предприемат засилени мерки за граничен контрол през последните години. Например, бежанските лодки биват заловени и принудени да се върнат обратно или са сключени споразумения за реадмисия с държави, в които се нарушават правата на човека. В резултат на това, бежанците и мигрантите са изложени на сериозни рискове. Оказва се, че охраната на границите на Европа е станала по-важна от защитата и спасяването на човешки живот. " Амнести Интернешанъл
"Обезопасяване на външните граници на ЕС не трябва да бъде пренебрегвано. Необходими са спешни действия. Европа не е континент на имиграцията, и не може да се позволи да се превърне в такъв. Тези условия не само насърчават незаконната имиграция, но и организираната престъпност, например трафика на хора. Най-накрая Фронтекс е в състояние да контролира външните граници на ЕС ефективно. Следователно, нека се увеличи финансирането и персонала за Frontex. " Андреас Мьоцлер
  • Какво мислите за тези аргументи?
  • Какви реакции пораждат във Вас аргументите?
  • С кое твърдение в дискусията Вие бихте се идентифицирали?