Migrácia

Tento modul objavuje, čo je to migrácia a umožňuje nám nájsť stopy vlastnej migračnej histórie

Svetová migrácia

Nasledovné video je krátkym úvodom do problematiky migrácie. Pozrite si ho do 2 minúty 39 sekundy:

Na svete je dnes považovaných za medzinárodných migrantov 214 miliónov ľudí. No ľudia nemigrujú len medzi krajinami, ale aj vo vnútri svojich vlastných krajín. Počet vnútorných migrantov sa odhaduje po celom svete na 714 miliónov.

Zhruba 37 percent medzinárodných migrantov sa presúva z krajín globálneho Juhu (sumárne pomenovanie pre menej rozvinuté krajiny) do krajín globálneho Severu (rozvinuté krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko), napríklad do Severnej Ameriky, Európy alebo Austrálie. Spomedzi utečencov, ktorí tvoria časť migrantov, len 10 percent uteká do krajín globálneho Severu, ostatní končia skôr v susedných krajinách. Migrácia z krajín Juhu na Sever sa v posledných desaťročiach zvýšila.

Priemerný vek medzinárodných migrantov je 38,8 roka. V roku 2010 bolo 15,6 percenta migrantov na celom svete mladších ako 20 rokov, 36,8 percenta z nich bolo vo veku medzi 20 a 39 rokmi.

Migrácia je sama o sebe často nebezpečná a plná prekážok. Na jednej strane potrebujú ľudia určité množstvo peňazí, aby sa vôbec mohli vydať na cestu, zaobstarať si pasy alebo podplatiť úradníkov na hraniciach. Na strane druhej sa musia na ceste často spoliehať na „pomocníkov“, ktorými sú rôzni priekupníci. Tí majú na migračných cestách vybudované svoje štruktúry a migrantov zaťahajú do vykorisťovateľskej závislosti. Každý rok sa zhruba 600000 až 800000 osôb, predovšetkým však žien a detí, stane obeťami obchodu s ľuďmi.