Migráció

Ez a modul feltárja, mi a migráció, s megmutatja, ki-ki honnan jött

Globális migráció

A migráció témájának bevezetéseképpen nézd meg ezt a videót 2:39-ig:

Ma 214 millió embert tartanak számon nemzetközi migránsként. Ebbe azonban nem tartoznak bele azok, akik saját országuk határain belül hagyják el az otthonukat. A belföldi migránsok számát világviszonylatban 714 millióra becsülik.

A nemzetközi migránsok kb. 37%-a érkezik a globális délről a globális észak országaiba, például Észak-Amerikába, Európába és Ausztráliába. A világ összes menekültjének viszont csak 10%-a menekül a globális észak országaiba. A globális dél országaiból a globális északra irányuló migráció azonban az elmúlt évtizedekben növekedett.

A nemzetközi migránsok átlagéletkora 38,8 év. 2010-ben világviszonylatban a migránsok 5,6%-a volt fiatalabb 20 évesnél, 36,8%-uk életkora 20 és 39 év között volt.

A migrációt gyakran jellemzik veszélyek és akadályok. Egyrészt szükség van bizonyos mennyiségű pénzre ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen utazni, s az útlevéligénylés és a határőrök esetleges megvesztegetése is pénzbe kerül. Másrészt az út során gyakran ajánlkoznak „segítők”, akik valójában üzérek. Egész hálózatokat építenek ki a kivándorlási útvonalak mentén, s az elvándorlókat kizsákmányoló függésbe csalogatják. Évente kb. 6–800 000 embert – különösen nőket és gyerekeket – érint az emberkereskedelem.