Migrace

Tento modul prozkoumává, co vše se skrývá pod pojmem migrace a jaká je její historie.

Světová migrace

Následující video je krátkým úvodem do problematiky migrace. Podívejte se do 2. minuty 39. sekundy:

Na celém světě je dnes považováno za mezinárodní migranty 214 milionů lidí. Ale lidé nemigrují výhradně mezi zeměmi, ale i uvnitř svých vlastních zemí. Počet vnitřních migrantů se odhaduje na 714 milionů.

Zhruba 37 procent mezinárodních migrantů se přesouvá ze zemí globálního Jihu do zemí globálního Severu, například do Severní Ameriky , Evropy nebo Austrálie. Mezi uprchlíky, kteří tvoří část migrantů, jen 10 procent utíká do zemí globálního Severu, ostatní končí v sousedících zemích. Migrace ze zemí Jihu na Sever se v posledních desetiletích zvýšila.

Průměrný věk mezinárodních migrantů je 38,8 roku. V roce 2010 bylo 15,6 procenta migrantů na celém světě mladších než 20 let, 36,8 procenta z nich bylo ve věku mezi 20 a 39 lety.

Migrace je sama o sobě často nebezpečná a plná překážek. Na jedné straně potřebují lidé určité množství peněz, aby se vůbec mohli vydat na cestu, pořídit si pasy nebo podplatit úředníky na hranicích. Na straně druhé se musí na cestě často spoléhat na "pomocníky", kterými jsou různí překupníci. Ti mají na migračních cestách vybudovány své struktury a migranty zatahují do vykořisťovatelské závislosti. Každý rok se zhruba 600 000 až 800 000 osob, především však žen a dětí, stane oběťmi obchodu s lidmi.