Миграция

Модулът изследва какво е миграцията и ни позволява да проследим собствената си миграционна история

Световната миграция

Вижте видеото за кратко въведение към миграцията (до 02:39 минута):

214 000 000 милиона в моментат се считат за международни мигранти. В това число не са включени хората, които мигрират в рамките на собствената страна. Броят на вътрешните мигранти възлиза на 714 милиона в световен мащаб.

Приблизително 37% от международните мигранти се движат от Глобалния Юг към страни от Глобалния север в Северна Америка, Европа или Австралия. Само 10% от бежанците в света отиват в държави от Глобалния север. Миграцията от Юг на Север се е увеличила през последните десетилетия.

Средната възраст на международните мигранти е 38,8 години. През 2010 г. 15,6% от мигрантите в световен мащаб по под 20 години, на възраст между 20 и 39 година са 36,8% .

Миграцията често е белязана от опасности и препятствия. Необходима е определена сума пари, за да се осигури пътуването, за получаване на документи или за подкуп на гранични служители. От друга страна, хората разчитат на "помагачи“ по пътя - трафиканти. Те изграждат миграционните маршрути и поставят мигрантите в експлоатационна зависимост. Всяка година около 600 000 до 800 000 души са засегнати от трафика на хора, предимно жени и деца.