Migrácia

Tento modul objavuje, čo je to migrácia a umožňuje nám nájsť stopy vlastnej migračnej histórie

Ľudia sa začínajú hýbať

Ako sme si už povedali, dejiny ľudstva je dejinami migrácie. Migrácia bola vždy odpoveďou ľudstva na zmeny v životnom prostredí a sociálne problémy. Vďaka veľkým migráciám ľudia osídlili aj odľahlé kúty zemegule.

Prezrime si stručný prehľad histórie ľudskej migrácie. Priraďte popisy jednotlivých osídlených oblastí sveta k správnym rokom a kontinentom.

  • Človek opustil africký kontinent. Putuje pozdĺž pobreží a vodných ciest po Sinajskom a Arabskom polostrove. V tomto čase ešte nežil usadlým spôsobom života. Bez migrovania by totiž neprežil, musí nasledovať migráciu zvierat, a rovnako tak sa na jednom mieste nedal nájsť ani dostatok rastlinnej potravy.
  • Dosiaľ sa pohyb ľudí obmedzoval na tropické oblasti. Človek sa však medzičasom naučil založiť oheň, osvojil si techniky lovu veľkej zvery, dokáže prekračovať veľké vodné plochy a takisto si vie ušiť oblečenie. Vďaka tomu sa môže rozšíriť do chladnejších a suchších oblastí mimo trópov.
  • Človek sa dostal do Austrálie.
  • Ľudské pokolenie prvýkrát dorazilo cez Beringov prieliv do Ameriky.
  • S koncom poslednej doby ľadovej je už človek prítomný na každom kontinente – aj v Amerike. Jeho schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam životného prostredia mu umožňuje usadiť sa takmer kdekoľvek na svete. V tom čase žije na zemi pravdepodobne 5 až 10 miliónov ľudí.
  • Polynézski farmári sa dostali cez Tichý oceán. Cez Novú Guineu, Melanéziu a Polynéziu napokon dorazili na Nový Zéland.