Migrace

Tento modul prozkoumává, co vše se skrývá pod pojmem migrace a jaká je její historie.

Lidé se začínají hýbat

Jak jsme si již řekli, dějiny lidstva jsou dějinami migrace. Migrace byla vždy odpovědí lidstva na změny v životním prostředí a sociální problémy. Díky velkým migracím lidé osídlili i odlehlé kouty zeměkoule.

Prohlédněte si stručný přehled historie lidské migrace.

  • Člověk opustil africký kontinent. Putuje podél pobřeží a vodními cestami po Sinajském a Arabském poloostrově. V tomto čase ještě nežil usedlým způsobem života. Bez migrace by totiž nepřežil, musí následovat migraci zvířat. Na jednom místě nebylo možné získat dostatek rostlinné potravy.
  • Dosud se pohyb lidí omezoval na tropické oblasti. Člověk se však mezitím naučil založit oheň, osvojil si techniky lovu velké zvěře, dokáže překračovat velké vodní plochy a také si umí ušít oblečení. Díky tomu se může rozšířit do chladnějších a sušších oblastí mimo tropy.
  • Člověk se dostal do Austrálie.
  • Lidské pokolení poprvé dorazilo přes Beringův průliv do Ameriky.
  • S koncem poslední doby ledové je už člověk přítomen na každém kontinentu - i v Americe. Jeho schopnost přizpůsobit se novým podmínkám životního prostředí mu umožňuje usadit se téměř kdekoli na světě. V té době žije na zemi pravděpodobně 5 až 10 milionů lidí.
  • Polynéští zemědělci se dostali přes Tichý oceán. Přes Novou Guineu, Melanésii a Polynésii nakonec dorazili na Nový Zéland.