Миграция

Модулът изследва какво е миграцията и ни позволява да проследим собствената си миграционна история

Хората започват да пътуват

Историята на човечеството е история на миграцията. Миграцията винаги е била основен елемент на адаптацията на човека към условията на околната среда и социалните предизвикателства. Хората населяват света чрез мащабни миграции.

Запознайте се с кратък преглед на историята на миграцията. Свържете различните описания кои области в света са били населени с точния период и контитент

  • Хората напускат Африка. Те се заселват в Синая и в Арабския полуостров. В този период хората не водят уседнал начин на живот. Невъзможно е да оцелеят без заселване на нови места, тъй като на едно място не може да бъдат намерени достатъчно растителни храни.
  • Досега хората са населявали предимно тропическите зони. Но човекът се е научил да пали огън, овладял е сечива за ловуване на по-едър дивеч, в състояние е да прекосява по-големи водни басейни и да шие дрехи. В състояние е да се заселва и в по-студени и по-сухи региони.
  • Човекът достига Австралия
  • За първи път е заселена Америка през Беринговия провлак.
  • With the end of the last ice age, man is present on every continent - even in America. His ability to adapt to new environmental conditions allows him to settle almost anywhere in the world. There are probably 5 to 10 million people at that time.
  • Полизенийските фермери прекосяват Тихия океан през Нова Гвинея и Поленийзия достигат Нова Зенландия.