Moduli

11 različnih tematik, ki razkrivajo raznovrstna globalna vprašanja z različnih prespektiv

Globalizacija

Modul pojasnjuje globalne soodvisnosti, njihova nasprotujoča si stališča ter načine, na katere te vplivajo na naša vsakdanja življenja

Začni

Globalna ekonomija

Ta modul razloži, kaj je globalna ekonomija, opisuje modele svetovnih produkcijskih verig ter pojasnjuje, kako in kdo ustvarja pravila

Začni

Razvoj

Ta tematika govori o razvoju sveta, o tem, kaj to je in kako je povezan z nami

Začni

Človekove pravice

Ta tematika govori o človekovih pravicah, o tem, kaj so, kako so povezane z nami in kako jih varovati.

Začni

Kritično razmišljanje

Ta tematika nam pokaže, kako misliti kritično, kako najti skrite kontekste in brati med vrsticami

Začni

Revščina

Ta modul se spopada z različnimi vidiki narave revščine tako v deželah v razvoju kot v industrializiranih deželah

Začni

Migracije

Ta modul razkriva, kaj so migracije in nam omogoča sledenje lastni migracijski preteklosti.

Začni

Enakost med spoli

Ta tematika pojasnjuje, kaj pomeni enakost med spoli in kako so spolne vloge projicirane v našo družbeno realnost

Začni

Civilna družba

Ta tematika razlaga, kaj pomeni civilna družba, kako deluje in kako jo lahko vrednotimo

Začni

Okolje

Ta tematika se osredotoča na ekološka vprašanja, na vlogo človeštva in na to, kaj lahko mi storimo za trajnostno prihodnost našega planeta

Začni

Podnebne spremembe

Ta tematika se ukvarja z vzroki, simptomi ter posledicami teh na naravo in ljudi

Začni