Module

11 tematici diferite, numeroase problematici globale, abordate din perspective multiple

Globalizarea

Modulul explică interdependețele la nivel global, aspectele lor controversate și modalitatea în care acestea afectează cotidianul

Start

Economia globală

Acest modul explică ce este economia globală, descrie modelele de producție globală, în ce modalitate și cine face regulile

Start

Dezvoltare

Această tematică se referă la dezvoltarea la nivel mondial, ce este și ce legătură are cu noi

Start

Drepturile omului

Această tematică se referă la drepturile omului, ce sunt ele, ce legătură au cu noi și modalitățile în care le putem proteja

Start

Gândirea critică

Această tematică ne arată cum să gândim critic, cum să găsim contextul ascuns și cum să citim printre rânduri

Start

Sărăcie

Acest modul prezintă natura multiplă a fațadelor sărăciei din țările aflate în curs de dezvoltare, precum și în cele industrializate

Start

Migrația

Acest modul relevă ce înseamnă migrația și ne permite să descoperim istoria noastră migratoare

Start

Egalitatea de gen

Acestă tematică ne indică ce este egalitatea de gen și modalitatea în care rolurile de gen sunt proiectate în realitatea noastră socială

Start

Societatea civilă

Acest modul explică ce înseamnă societatea civilă, cum funcționează și modalitățile în care poate fi valorizată

Start

Mediu

Acest modul se concentrează pe problematicile ecologice, rolul pe care îl joacă omenirea și instrumentele pe care le putem folosi pentru asigurarea unui viitor sustenabil planetei noastre

Start

Schimbările climatice

Această tematică abordează cauzele schimbărilor climatice, simptomele și consecințele lor asupra naturii și oamenilor

Start