Модули

11 различни теми, разкриващи различни световни проблеми през различни гледни точки

Глобализация

Модулът разкрива глобалните взаимозависимости, противоречивите аспекти на глобализацията и как тя засяга всекидневието ни

Начало

Глобална икономика

Този модул обяснява каква е глобална икономика, описва модели на международни вериги и как и кой създава правилата

Начало

Развитие

Темата дискутира развитието в света и по какъв начин е свързано то с нас

Начало

Права на човека

Темата обсъжда правата на човека, какви са те, по какъв начин са свързани с нас, как да ги защитаваме

Начало

Критично мислене

Модулът показва как да мислим критично, как да намираме скрития смисъл и да четем между редовете

Начало

Бедност

Модулът отчита множеството лица на бедността в развиващите се и в индустриализираните страни

Начало

Миграция

Модулът изследва какво е миграцията и ни позволява да проследим собствената си миграционна история

Начало

Равнопоставеност на половете

Темата разкрива какво означава равнопоставеност на половете и как ролите на половете се проектират в социалната реалност

Начало

Гражданско общество

Темата обяснява какво е гражданско общество, как работи и как да използваме неговата сила

Начало

Околна среда

Темата се фокусира върху екологичните проблеми, ролята на хората, какво можем ние да направим за устойчивото бъдеще на нашата планета

Начало

Промяна на климата

Темата се занимава с причините, симптомите и последиците за природата и за хората

Начало