Moduly

11 témat odhalující globální témata z různých perspektiv

Globalizace

Tento modul objasňuje globální vztahy, souvislosti a dopad, který mají na náš každodenní život.

Start

Světová ekonomika

Tento modul objasňuje, co vše se skrývá pod pojmem "světová ekonomika", a kdo a jak vytváří pravidla.

Start

Rozvoj

Tento modul se zabývá tématem rozvoje, co to vlastně je a jak se nás dotýká.

Start

Lidská práva

Tento modul se zabývá tématem lidských práv, jak se nás týkají a jak si je chránit.

Start

Kritické myšlení

Tento modul objasňuje, co znamená myslet kriticky, odhalovat skryté kontexty a číst mezi řádky.

Start

Chudoba

Tento modul prozkoumává chudobu z různých perspektiv - jak v zemích globálního Jihu tak i globálního Severu.

Start

Migrace

Tento modul prozkoumává, co vše se skrývá pod pojmem migrace a jaká je její historie.

Start

Gender

Tento modul objasňuje, co znamená rovnost pohlaví a jak se genderové role promítají do našich každodenních životů.

Start

Občanská společnost

Tento modul objasňuje, co se skrývá pod pojmem "občanská společnost", jak funguje a k čemu všemu je užitečná.

Start

Životní prostředí

Tento modul se zabývá environmentálními tématy, rolí lidí v nich, a co vše můžeme dělat pro udržitelný rozvoj naší planety.

Start

Klimatické změny

Tento modul se zabývá příčinami, příznaky a dopady klimatických změn na lidi a planetu.

Start