Moduly

11 tém, vďaka ktorým získate iný pohľad na otázky dnešného globalizovaného, prepojeného sveta

Globalizácia

Tento modul poukazuje na globálne prepojenia, kontroverzie s nimi spojené a ako to všetko ovplyvňuje naše životy

Štart

Svetová ekonomika

Tento modul vysvetľuje, čo to je svetová ekonomika, opisuje globálne produkčné reťazce, ako i to kto a ako určuje pravidlá

Štart

Rozvoj

Táto téma hovorí o svetovom rozvoji, vysvetľuje čo to a ako sa nás to týka

Štart

Ľudské práva

Táto téma hovorí o ľudských právach, objasňuje čo sú to ľudské práva, ako sa nás týkajú a ako ich môžeme chrániť

Štart

Kritické myslenie

Tento modul ukazuje ako myslieť kriticky, ako čítať medzi riadkami a rozpoznávať skryté súvislosti

Štart

Chudoba

Táto téma sa potýka s mnohorozmernou povahou chudoby tak v menej rozvinutých, ako i rozvinutých krajinách

Štart

Migrácia

Tento modul objavuje, čo je to migrácia a umožňuje nám nájsť stopy vlastnej migračnej histórie

Štart

Rodová rovnosť

Táto téma odhaľuje, čo to znamená "rodová rovnosť" a ako sú rodové role vkladané do našej sociálnej reality

Štart

Občianska spoločnosť

Táto téma vysvetľuje čo je to občianska spoločnosť, ako funguje a ako sa na nej môžeme podieľať

Štart

Životné prostredie

Táto téma sa zameriava na ekologické otázky, rolu ľudstva pri devastácii a ochrane životného prostredia a ukazuje nám, čo môžeme spraviť pre udržateľnú budúcnosť našej planéty

Štart

Klimatické zmeny

Táto téma sa zaoberá príčinami, príznakmi a dopadmi klimatických zmien na človeka a prírodu

Štart