Despre Global E-Learning

Un concept deschis, preliminar și divers al educației generale contemporane.

Telefonul nostru mobil vine din China, muzica pe care o ascultăm din SUA, echipa de fotbal din Pakistan, cel mai bun prieten este din Chile, blugii pe care îi purtăm provin din Turcia, dar componentele sunt din diferite colțuri ale lumii și au călătorit mii de kilometri: politica globală, socială, economică, culturală și dezvoltările ecologice au un impact puternic asupra vieții noastre cotidiene. Ele duc la o schimbare de perspectivă asupra lumii, oferind posibilități de dezvoltare altor modalități de trai. Mai mult, aceste dezvoltări la nivel global iau contact cu experiențe diverse, deși complexitatea acestor tipuri de relații pot provoca, într-o anumită limită, incertitudini și atitudini defensive.

Se presupune că Învățarea Globală joacă un rol critic, în educație oferă cunoștințe, competențe și valori ce permit orientarea în modificarea condițiilor de trai personale. Recunoașterea faptului că condițiile noastre de trai sunt conectate la nivel global, ne poate ajuta să ducem un trai responsabil și să participăm într-un mod activ.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009)

Ce este Învățarea Globală?

”Educația Globală este educația ce deschide ochii și mintea oamenilor către realitățile din lume, trezindu-i, pentru a crea o lume justă, egală care să respecte drepturile omului.”
Maastricht Global Education Declaration, 2002

 • Ca și concept educațional, Învățarea Globală pretinde să răspundă la complexitatea crescută și mobilizarea spre o societate globală, într-o manieră pedagogică adecvată.
 • Învățarea Globală oferă cunoștințe despre lume și informează despre relațiile interconectate la nivel mondial, încurajând indivizii să acționeze într-o manieră responsabilă, în termeni de dezvoltare globală sustenabilă.
 • Învățarea Globală aduce în prim-plan dezvoltarea personală și învățarea socială într-un cadru global.
 • Învățarea Globală este un concept pedagogic, care include problematici ale politicilor de dezvoltare - sustenabilitate -, - drepturile omului - și educația în spiritul păcii, precum și învățarea interculturală și inter-religioasă. (Austrian Strategy Group Global Learning 2009)
 • Învățarea Globală permite persoanelor să-și dezvolte cunoștințele, competențele, valorile și atitudinile necesare pentru securizarea unei lumi sustenabile, juste, în care oricine are dreptul de a-și îndeplinii potențialul. (North-South-Centre of the Council of Europe 2008, p. 20)

Dimensiunea tematică

Interdependența politicilor globale, economice, sociale, ecologice și culturale ne solicită să privim lumea ca un întreg și să ne ajustăm procesul de învățare în funcție de acesta.

Învățarea Globală conține conceptul ”O singură lume”, totodată recunoscând diversitatea, disparitatea și diferențele. Selectarea și formarea conținutului problematicilor derivă din acest principiu. Curicula Învățării Globale abordează problematicile fundamentale contemporane, dincolo de disparitățile economice și culturale din lume, de violența structurală împotriva oamenilor și amenințărilor ecologice. Cauzele sunt analizate, consecințele probabile explorate, iar posibilitățile de intervenție luate în vedere.

În principiu, aproape orice conținut din curicula educațională poate fi înțeles din punctul de vedere al contextului global, și poate deveni prioritar în cadrul Învățării Globale. De aceea, nu are sens un context restrâns de subiecte. Învățarea Globală abordează problematici din diferite puncte de vedere alor diferite interese vizibile.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009, p. 7)

Dimensiunea didactică

Încă de la început, modalitățile de aranjare a proceselor educaționale au jucat un rol important în dezvoltarea Învățării Globale. Învățarea Globală este centrată pe participarea cursanților. Cei mai importanți piloni sunt:

 • Procesele educaționale pornesc de la experiența de trai a cursanților. Procesul educațional trebuie să fie relevant pentru nevoile și situația cursanților. De aceea, programele trebuiesc concepute și planificate conform intereselor și experiențelor cursanților.
 • Experiențele cursanților trebuiesc plasate în centrul procesului educațional. Învățarea Globală trebuie să permită auto-reflecția, examinarea propriilor valori, opinii, prejudicii și stereotipii. Trebuie să crească capacitatea cursanților de înțelegere a conflictelor emergente, precum și înțelegerea incertitudinilor, contradicțiilor, lipsei de orientare, generând capacitățile necesare de confruntare cu aceste tensiuni.
 • Complexitatea problematicilor trebuie abordată folosind o metodologie adecvată profunzimii tematicilor. Tratarea interdisciplinară și trans-disciplinară a problematicilor devine, deci, o abordare potrivită în cadrul procesului de Învățare Globală.
 • Pentru Învățarea Globală sunt necesare diferite metode și forme deschise de schimbare a perspectivei cursanților. Învățarea Globală trebuie să genereze un proces de învățare participativ, creativ, bazat pe dialog, cooperare și învățare democratică.
 • Învățarea Globală dorește conectarea procesului de învățare cu nivelurile cognitive, afective și sociale.

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009, p. 7-8)

Conform Ghidului de Educație Globală (2008 p.31) elaborat de Centrul-Nord-Sud al Consiliului European, criteriile de bază ajutătoare formulate pentru exemplificarea modalității în care procesele educaționale trebuie să fie organizate în baza intereselor Învățării Globale: Printre alte metode, Învățarea Globală este:

 • Coerentă din punct de vedere contextual,
 • Nu ”învață” ci educă,
 • Crește gradul de conștientizare,
 • Aduce în prim-plan responsabilitățile fiecăruia,
 • Este bazată pe valori umane,
 • Dezvoltă gândirea critică,
 • Conectează nivelul local cu cel global,
 • Și promovează valorile umane.