Glosar

Lista termenilor și definițiile utilizate pe acest site

Țările industrializate
#1
Printre țările industrializate, conform clasificării făcute de ONU, se află America de Nord, Europa, Japonia, Australia și Noua Zeelandă. Aceste zone au un sistem economic eficient și de aceea sunt caracterizate de un venit ridicat pe cap de locuitor și niveluri avansate tehnologice. În trecut proporția valorii oferea adăugate de industrie era importantă pentru venitul brut național, însă în prezent, cel mai important lucru a devenit proporția în care se află prezent sectorul de servicii.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de
Țările aflate în curs de dezvoltare
#2
Țările aflate în curs de dezvoltare au, comparativ cu țările industrializate, un nivel scăzut al dezvoltării economice. Majoritatea populației din aceste țări duc o viață la limita liniei de sărăcie, venitul pe cap de locuitor și productivitatea de pe piața muncii sunt scăzute, însă rata șomajului crescută. O altă caracteristică este lipsa infrastructurii, nivelul scăzut de educație și dominanța primului sector (agricol, efectivele de animale, pescării) din inputul total economic.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de
Economia globală
#3
Termenul de economie globală se referă la relațiile economice și conexiunile realizate de comerțul internațional, precum și din mișcările de capital și de forță de muncă dintre economii. Mai multe informații se pot găsi în modulul despre economia globală.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de
Țările cu venituri scăzute
#4
Companiile multinaționale își mut din ce în ce mai des producția în aceste țări. Țările cu venituri scăzute sunt țările ce au o putere economică bazată, în mare parte, pe forța de muncă ieftină. Mai mult, aceste țări sunt caracterizate de un nivel scăzut al educației, o rată mare a șomajului și lipsa standardelor sociale. Sindicatele sunt, în general, interzise în aceste țări, nu există garantat dreptul la grevă și nici legislație de protecție a mediului.
Surse:
www.eiit.org
wigbit.voegb.at
Companiile multinaționale
#5
Abreviate adesea la termenul multinaționale, sau jucători globali. Aceste companii ce activează peste granițele sediului central din țara de proveniență, generând investiții în țările în care se extinde. Puterea lor financiară poate chiar să o depășească pe cea a statelor și ei controlează aproape o treime din comerțul global. Adesea sunt criticate din cauza influenței asupra deciziilor politice pe care o au datorită poziției puternice. Este posibil ca ele să afecteze, de exemplu, măsurătorile de protecție a mediului sau de protecție a consumatorului.
Surse:
www.wiwiwiki.net
www.wikipedia.org
Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri)
#6
Termenul de organizație non-guvernamentală (ONG) se referă, de obicei, la organizațiile care nu fac parte din sectorul guvernamental, nici din afacerile de profit convențional. Adesea înființate de către cetățenii de rând, ONG-urile pot fi fondate de guverne, asociații sau sectoare de afaceri. Unii evită înființarea formală și sunt conduse, în principiu, de voluntari. ONG-urile sunt diversificate pe grupuri organizaționale, implicate într-o multitudine de activități, în diferite forme în numeroase regiuni ale lumii. Unele pot avea status filantropic, în timp ce altele sunt scutite de taxe bazate pe recunoașterea beneficiilor aduse societății. Altele pot funcționa ca fronturi politice, religioase sau ca alte grupuri de interes.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de/
www.wikipedia.org
Decalaj de bunăstare
#7
Acest termen indică faptul că bunăstarea nu este distribuită echitabil: bogații devin mai bogați iar săracii devin, deci, mai săraci. Acestă situație este întâlnită la nivel național și internațional. Bogăția materială este măsurată de produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor. Inegalitatea distribuției veniturilor dintr-o țară poate fi măsurată folosind coeficientul GINI.
Surse:
www.bpb.de
www.vimentis.ch/
Consumul resurselor
#8
Resursele naturale sunt de obicei împărțite în două categorii: regenerabile sau nu. Aceasta din urmă limitează furnizarea, însă resursele regenerabile (ex. pește și apă) dacă nu sunt exploatate se pot regenera. Resursele neregenerabile include combustibilul tradițional, precum petrolul, cărbunele, gazele naturale sau resursele minerale. Consumarea resurselor naturale s-a accelerat iar în consecință au loc conflicte și agitație.
Surse:
www.wikipedia.org
Liberalizarea
#9
Liberalizarea în contextul economic înseamnă scutirea comerțului extern de orice restricții, deci, de exemplu, se reduc tarifele, cantitatea de restricții asupra limitelor comerciale și normele guvernamentale pentru normarea pieței.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de
Organizația Mondială a Comerțului (OMC)
#10
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este o organizație ONU, fondată în 1995 și are sediul central în Geneva. În 2013 OMC avea 159 de membrii (state). Organizația generează normele comerțului mondial și relațiilor economice, manifestându-se ca un mediator în disputele dintre țări. Scopul OMC este de a înlătura barierele comerțului și să pună în mișcare bunurile, materia primă și serviciile.
Surse:
www.wto.org
Fondul Internațional Monetar (FMI)
#11
FMI este o agenție ONU, fondată în 1994 și are baza în Washington D.C. Dreptul la vot al actualelor 188 de state membre este bazat pe partea lor de capital mondial. Misiunea principală a FMI este promovarea comerțului internațional prin cooperarea interguvernamentală. Organizația controlează politicile monetare, înlătură restricțiile de comerț și garantează împrumuturi în cazul echilibrului negativ al plăților.
Surse:
www.imf.org
Indexul de Dezvoltare Uman (HDI)
#12
”Indexul de dezvoltare uman” a fost creat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNPD). Este folosit, în principal, la măsurarea nivelului de dezvoltare a unei țări. HDI este alcătuit din trei părți: speranța de viață, nivelul de educație, măsurat prin durata estimată medie a școlarizării în ani și de standardul de trai, măsurat prin venitul pe cap de locuitor în puterea de cumpărare reală (produsul intern brut). HDI se calculează încât să varieze între 0 și 1 pentru toate țările. Țările cu un HDI scăzut sunt, deci, țări ”sărace”, iar cele cu un HDI ridicat, ”bogate”.
Surse:
www.bpb.de
Prețul pieței mondiale
#13
Prețul pieței mondiale este un termen ce face referire la comerțul extern ce descrie prețului unui produs de pe piața mondială. Printre altele, este determinat de disponibilitatea furnizărilor, dar este influențat de speculații. Prețurile de pe piața mondială au o influență directă asupra competitivității unei țări sau companii. Dacă o țară își restricționează producția la doar câteva materiale, precum bumbacul sau cafeaua, devine dependentă de prețul pieței mondiale, care duce, în general la un declin al prețurior.
Surse:
wirtschaftslexikon.gabler.de
Branduri
#14
Brandurile reprezintă marca înregistrată a unei companii ce are scopul diferențieri bunurilor și serviciilor de altele similare. Acestea oferă consumatorului o idee despre unde provin bunurile/serviciile oferite. În publicitate, brandurile sunt asociate cu anumite stiluri de viață de aceea, sunt utilizate ca un instrument de marketing. Adesea, anumite branduri aparțin aceleiași companii, de unde rezultă ideea mai multor companii deși, într-un final, profitul ajunge la aceeași companie. Exemple: Milka, Nivea sau Oral-B.
Surse:
www.patentamt.at
Comerțul liber
#15
Comerțul liber este termenul folosit pentru comercializarea liberă a bunurilor și serviciilor fără restricții comerciale, fără taxe sau restricții de import sau export. Conform unor teorii economice, procesul de schimb prin comerțul liber ar trebui să ducă la o creștere a standardelor de trai și bogăție în economiile naționale. Comerțul liber nu este neapărat același lucru cu comerțul echitabil (fair trade).
Surse:
www.bpb.de
Protecționismul
#16
Protecționismul este opusul comerțului liber și provine de la cuvântul latinesc pentru ”protecție”. Furnizorii externi sunt dezavantajați prin utilizarea barierelor comerciale pentru protejarea pieței domestice. Barierele pot consta, de exemplu, în interdicții condiții privind comerțul, subvenții, sau restricții asupra volumului importurilor.
Surse:
www.bpb.de
Produsul Intern Brut (PIB)
#17
PIB-ul este cea mai importantă cifră folosită în evaluarea performanței economiei naționale. Include valoarea bunurilor care sunt produse anual în economia națională. Disparitățile, precum decalajele crescute dintre bogați și săraci nu pot fi vizualizate din această cifră.
Surse:
www.bpb.de
Fair Trade (comerțul echitabil)
#18
Fair trade este un comerț supervizat în care producătorii sunt plătiți conform unu standard comun de prețm deasupra nivelului prețului pieței mondiale. Filozofia de bază fair trade constă în sustenabilitatea și respectarea relațiilor cu oamenii și natura. Contractele pe termen lung, interzicerea muncii copiilor, absența intermediarilor și protecția generală a lucrătorilor și a lanțului de servicii medicale reprezintă pilonii principali. Pe lângă inițiativele de etichetare Transfair, există organizații precum GEPA, ce promovează produsele comercializate echitabil.
Surse:
www.fairtrade.net
Cetățeni globali
#19
Pentru cetățenii globali, oricine are drepturi egale și valoare egală în societatea care înglobează toată umanitatea. Principiul statelor națiunilor și membrilor unei națiuni au un rol secundar.
Surse:
www.duden.de
Dezvoltarea
#20
Dezvoltarea este procesul de dezvoltare sau a dezvoltării.
Modernitatea
#21
Din punct de vedere economic ”modernitatea” înglobează industrializarea (acordarea atenției asupra industrializării în locul agriculturii), urbanizarea (numărul crescut al persoanelor care trăiesc în orașe comparativ cu cel din zonele rurale) și folosirea crescută a tehnologiei în toate sectoarele economice. Unii indivizi asimilează modernizarea cu eradicarea practicilor culturale, distrugerea mediului înconjurător și dezechilibrul calitativ al vieții
Sărăcia
#22
O condiție în care nevoile de bază a indivizilor de alimentație, îmbrăcăminte și adăpost nu sunt îndeplinite.
Donator
#23
O persoană sau o instituție care donează ceva, în mod special fonduri pentru caritate, sau inițiative umanitare ori de dezvoltare.
Beneficiar
#24
Persoanele sau comunitățile care utilizează produsele inițiativelor umanitare sau de dezvoltare.
Miliardul de jos
#25
Paul Collier spune că miliardul de jos este alcătuit din 58 de țări cu o populație de 980 milioane de oameni (estimarea din 2006).
Paternalism
#26
Comportament ce denotă o atitudine de superioritate.
Ajutor material (Ajutor umanitar)
#27
Acțiune pentru salvarea vieților, alinarea suferinței și menținerea, precum și protejarea demnității umane în timpul și după evenimentele urgente. Oferirea ”primului ajutor” urgent și temporar pentru reducerea suferinței imediate, care poate fi provocată de oameni sau dezastre naturale. Există o nevoie de oprire a căderii libere, de a opri ”sângerarea” care reprezintă scopul acordării ajutorului. Elementele principale ale acordării ajutorului material este oferirea de ajutor - de multe ori material - pe care beneficiarii nu sunt în stare să îl procure prin mijloace proprii.
Reabilitare
#28
Acțiunea de restabilire a condițiilor anterioare (dinaintea instalării crizei). Începe în momentul în care sângerarea este oprită. Este mai degrabă bazată pe cooperare decât pe ajutor.
Cooperarea pentru dezvoltare (CD)
#29
Cooperarea pentru dezvoltare este un termen generic pentru toate activitățile și măsurile desfășurate de diferiți actori pentru îmbunătățirea vieții persoanelor din țările aflate în curs de dezvoltare. Termenul de cooperare pentru dezvoltare înlocuiește pe cel folosit anterior, ajutor de dezvoltare, care este privit ca fiind expirat, cu un caracter prejudiciar.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)
#30
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sunt obiectivele limitate de timp și cuantificabile ce se referă la abordarea sărăciei extreme și a numeroaselor dimensiuni ale sărăciei precum venitul sărac, foametea, boala, lipsa unui adăpost adecvat și excluziunea, în timp ce promovează egalitatea de gen, educația și sustenabilitatea mediului înconjurător. De asemenea, sunt drepturi ale omului fundamentale - dreptul fiecărei persoane la sănătate, educație, adăpost și securitate.
Surse:
www.unmillenniumproject.org
Conflictul de drepturi
#31
Ciocnirea dintre aceleași sau diferite drepturi ale omului care sunt deținute de aceeași sau diferiți actori. Există numeroase exemple. Dacă două persoane sunt în pericol de moarte și doar unul dintre indivizi poate primi ajutor medical - dreptul la viață se ciocnește cu dreptul altora. Sau ciocnirea drepturilor pe timpul foametei, când există doar un singur câmp disponibil cu porumb iar multe persoane mor de foame - dreptul la proprietatea câmpului de porumb se ciocnește cu dreptul persoanelor din jur.
Surse:
law.unh.edu
Children rights
#32
Drepturile copiilor sunt drepturi ale omului pentru copiii, cu accentul pus pe drepturile protecției speciale și îngrijirii permise către minori, inclusiv dreptul lor la asociere cu ambii părinți, la identitate umană, precum și la nevoile fundamentale de alimente, educație universală, sănătate și legi de infracționalitate potrivite vârstei și dezvoltării copilului, protecție egală a drepturilor civile ale copilului, libertate față de discriminare pe bază de rasă, gen, orientare sexuală, identitate de gen, naționalitate, religie, dizabilitate, culoare, etnie sau alte caracteristici.
Surse:
www.wikipedia.org
Sclavia
#33
Sclavia reprezintă un sistem în care persoanele sunt tratate ca proprietate și sunt cumpărați și vânduți și forțați să lucreze. Sclavii pot fi reținuți împotriva voinței lor de la capturare, cumpărați la naștere și lispiți de dreptul de a pleca, de a refuza munca sau să ceară compensații.
Surse:
www.wikipedia.org
Instrumentele Drepturilor Omului
#34
Instrumentele drepturilor omului sunt tratatele sau alte documente internaționale relevante pentru drepturile internaționale ale omului și protejării drepturilor omului în general. Pot fi clasificate în două categorii: declarații adoptate de corpuri precum Adunarea Generală ONU, care nu au caracter legal deși pot acționa politic ca legi ușoare; și convenții, care au caracter legal, fiind instrumente subordonate legilor internaționale. Tratatele internaționale și declarațiile pot, în timp, să obțină statut de lege internațională.
Surse:
www.wikipedia.org
Corpurile Drepturilor Omului
#35
Corpurile drepturilor omului sunt organizații sau instituții înființate sub tratatele internaționale asupra drepturilor omului, adesea cerute să monitorizeze conformarea statelor parte în legătură cu respectarea obligațiilor tratatului
Consiliul Europei
#36
Consiliul Europei este o organizație internațională ce promovează cooperarea dintre toate țările Europei în sectoarele standardelor legale, drepturilor omului, dezvoltării democratice, dominanța culturală și de cooperare. A fost fondat în 1949, are 47 de state membre cu aproape 800 de milioane de cetățeni și este un corp separat complet de Uniunea Europeană (UE), care are 28 de state membre. Consiliul Europei spre deosebire de UE, nu poate elabora legi obligatorii. Cu toate acestea, împreună împărtășesc anumite simboluri, precum steagul și imnul.
Surse:
www.wikipedia.org
Comisarul pentru Drepturile Omului
#37
Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituție imparțială, independentă din cadrul Cosiliului Europei bazat în Strasbourg, ce promovează ridicarea gradului de conștientizare și respectarea drepturilor omului în statele membre.
Surse:
www.wikipedia.org
Constituția
#38
Constituția reprezintă un set de principii fundamentale sau precedente stabilite conform cărora un stat sau o organizație este guvernată. Aceste reguli alcătuiesc includ adesea angajamentul de respectare a drepturilor omului.
Surse:
www.wikipedia.org
"Proces Monstru" sau procesul spectacol
#39
Cuvântul de proces spectacol este o descriere peiorativă a unui proces public în care există o conotație puternică la adresa autorităților judiciare care au determinat deja starea de vinovăției a acuzatului. Procesul în sine, are doar scopul prezentării acuzațiilor și a verdictului către public, manifestându-se ca un exemplu impresionant și o amenințare către restul de a nu fi dizidenți sau să agreseze legea.
Surse:
www.wikipedia.org
Democrația
#40
Democrația reprezintă o formă de guvernare în care toți cetățenii eligibili participă în mod egal - indiferent dacă direct sau indirect prin reprezentanții aleși - în propunerea, dezvoltarea și elaborarea legislației. Aceasta cuprinde condiții sociale, economice și culturale ce permit practicarea liberă și egală a auto-determinării politice.
Surse:
www.wikipedia.org
Popoare Indigene
#41
Popoarele indigene sunt reprezentate de persoanele care sunt definite de legislația internațională sau națională ce au un set specific de drepturi bazate pe trecutul lor istoric legat de un anume teritoriu, de cultura lor istorică diferită de alte populații care sunt dominante majoritar din punct de vedere politic.
Surse:
www.wikipedia.org
Demnitatea Umană
#42
Demnitatea este un cuvânt folosit în discuțiile morale, etice, legale și politice și înseamnă că o ființă are dreptul înnăscut de a fi valorificat și să primească tratament etic.
Surse:
www.wikipedia.org
Drepturile de muncă
#43
Drepturile de muncă (de asemenea, codul muncii) mediază relația dintre lucrător (angajat), patron, sindicate și guvern.
Surse:
www.wikipedia.org
Drepturile colective
#44
Aceste drepturi umane sunt acele drepturi care depășesc drepturile sociale și civile, bazate pe solidaritate. Ele subliniază drepturile colective ale societății sau comunităților, ex: minoritățile
Drepturile sociale, economice și drepturile culturale
#45
Acest tip de drepturi reacționează la situațiile create de revoluției industriale - sărăcia răspândită și inegalitățile. Aceste drepturi le permit indivizilor să obțină protecție din partea statului, sau altor părți, precum și să intervină cu aceste drepturi (ex. sectorul privat), ele obligă guvernele să ia asemenea măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației generale sociale a societății ca întreg.
Drepturile civile și politice
#46
Aceste drepturi au fost create pentru protejarea persoanelor împotriva intervenției statului în viața individuală și astfel definind relația dintre putere și cetățeni.
Activism social și politic
#47
Activismul constă în eforturile de promovare, împiedicare sau direcționare a schimbărilor statutului social, politic, economic sau de mediu. Termenul face referire la o formă pașnică a unui conflict. Diferite forme de activism variază de la scrierea scrisorilor la ziare sau campanii politici, activism economic precum boicotarea sau preferabil superiorizarea afacerilor, mitinguri, marșuri stradale, greve și greve ale foamei. În prezent, social media joacă adesea un rol important în activismul social și politic.
Surse:
www.wikipedia.org
www.ro.wikipedia.org
Pro bono publico
#48
Pro bono publico este o frază în latină pentru munca profesională voluntară, fără plată, sau redusă la o taxă de serviciu public. Este comună în profesiunile legale și crește în sectorul de arhitectură, marketing, sănătate, tehnologie și consultărilor strategice ale firmelor. Serviciile pro bono, comparativ cu cele tradiționale de voluntariat, folosesc competențe specifice profesionale pentru furnizarea serviciilor pentru cei care nu își permit financiar.
Surse:
www.wikipedia.org
Apărătorul public al drepturilor omului (ombudsman)
#49
Un ombudsman sau avocatul public este de obicei pus de guvern sau parlament, cu un grad semnificativ de dependență, care este însărcinat cu reprezentarea intereselor publicului prin investigare și adresarea plângerilor pentru administrația proastă sau încălcarea drepturilor.
Surse:
www.wikipedia.org
Curtea Internațională de Justiție
#50
Curtea Internațională de Justiție (franceză: Cour internationale de Justice; se referă în mod uzual la Curtea Mondială ICJ) este ramura judiciară principală ONU. Are sediul în Palatul Păcii în Olanda. Funcția principală este de a stabili disputele legale prezentate de către state și pentru a furniza avize consultative asupra problemelor juridice care îi sunt adresate de către filiale autorizate internaționale în mod corespunzător , agenții și Adunarea Generală ONU.
Surse:
www.wikipedia.org
Rapoartele "din umbra"
#51
Rapoartele ”din umbră” sunt rapoartele făcute de reprezentanții societății civile, de către diferite organizații non-guvernamentale, intelectualii sau asociațiile civile care suplimentează rapoartele oficiale ale guvernului, care are adesea lipsuri de criticism. Exemple de astfel de organizații sunt Amnesty Internaional, Monitorizarea Drepturilor Omului și altele.
Lobby și advocacy
#52
Advocacy este procesul politic prin care un individ sau un grup dorește influențarea politicilor publice și deciziile de alocare a resurselor din cadrul sistemelor și instituțiilor politice, economice și sociale. Activitățile de lobby (adesea grupurile de lobby) este o formă de advocacy unde o abordare directă asupra unei problematici joacă un rol important în politicile moderne.
Surse:
www.wikipedia.org
Prejudicii
#53
Prejudiciile sunt sentimentele fără logică, bazate pe emoții, ignoranță și teama de necunoscut, ce nu ne permit să luăm în vedere anumite lucruri în mod rațional și clar, adesea susținând ura împotriva diferitelor grupuri sociale sau etnice. Stereotipii negative.
Surse:
Modulul Gândirea Critică
Gândirea Critică
#54
Gândirea critică este abilitatea e a recunoaște argumentele slabe, chiar și atunci când acestea susțin propriile opinii.
Eroarea logică
#55
O eroare este un argument ce folosește o argumentație slabă. Un argument poate fi eronat indiferent dacă concluzia este adevărată sau falsă.
Argument
#56
Un argument este o propoziție, sau o serie de propoziții, afirmații sau presupuneri, ce au scopul de a explica, convinge sau de a se face comprehensiv. Conține premise și concluzii, în timp ce concluziile sunt bazate pe aceste premise.
Premise și concluzii
#57
Premisele sunt afirmațiile care raționalizează concluzia unui argument. Concluzia este o afirmație construită pe premise, care au legătură logică.
Fapt
#58
Un fapt este o informație, care poate fi verificată și susținută prin dovezi. De asemenea, poate reprezenta o informație care nu este susținută de dovezi, însă societatea a aderat la acel lucru. De exemplu, este un fapt că un centimetru reprezintă 10 milimetri sau că Bratislava este capitala Slovaciei.
Ipoteză
#59
O ipoteză este similară unei presupuneri. Este fondată științific, dar nu este încă o presupunere dovedită. Putem găsi numeroase ipoteze adesea în lucrările academice.
Opinia
#60
O opinie este o afirmație, pe care noi o considerăm a fi adevărată. Depinde de punctul de vedere personal, gusturile și experiența acumulată.
Presupunere
#61
O presupunere este o afirmație care poate fi adevărată sau nu. Este ceea ce considerăm a fi probabil.
Declarație
#62
O declarație oferă o informație obiectivă, însă nu are caracter persuasiv. Nu conține premise și concluzii.
Stereotipiile
#63
Stereotipiile sunt o idee fixă pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în special despre ceva greşit”. Conform aceluiaşi dicţionar, prejudecăţile sunt „o opinie sau sentiment nedrept şi nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau cunoaştere”. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt idei preconcepute, clişee în timp ce prejudecăţile sunt sentimente iraţionale de frică şi neplăcere. Pot fi înţelese ca nişte filtre de protecţie împotriva afluxului de informaţii care ne permit să judecăm oamenii fără a-i cunoaşte personal sau cunoscându-i numai superficial: ele ne limitează opinia despre realitate.
Sursele primare și secundare
#64
Sursele primare sunt sursele publicate inițial, de exemplu, studiile medicale. Sursele secundare pot fi, de exemplu, reportajele dintr-un ziar ce vorbesc despre studiul medical, pe care îl interpretează într-un limbaj accesibil audienței. Prin interpretare, repovestire, se face loc pentru interpretări. Cititorul trebuie să fie conștient și să abordeze informația din sursele secundare cu precauție.
Împuternicire
#65
Aceste politici și strategii au scopul de a crește nivelul de autonomie și auto-determinare în viața oamenilor și comunităților. Scopul este de a face părțile auto-suficiente, responsabile și determinate. Acest lucru poate avea loc, de exemplu, prin consiliere, educare și formare, dar și prin protecție legală și susținerea dezvoltărilor structurilor organizatorice.
Surse:
url=http://www.bmz.de/de/service/glossar/E/empowerment.html]www.bmz.de[/url]
www.partizipation.at
Pöppelmeier, Eike (2007): Sozialraumorientierung als Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit, Hamburg: Diplomica Verlag GmbH
Coeficientul GINI
#66
Coeficientul Gini a fost dezvoltat de un statistician italian, Corrando Gini, și este folosit ca măsură a distribuției. Valorile lui variază de la 0 la 1. 0 înseamnă distribuție egală, cu cât crește coeficientul, cresc și inegalitățile din distribuție. Coeficientul GINI este utilizat adesea pentru a descrie distribuția bogăției și venitul dintr-un stat.
Surse:
www.wikipedia.org
Țările slab dezvoltate (ȚSD)
#67
Statele care au, în mod specia, un venit pe cap de locuitor scăzut, servicii medicale de slabă calitate, educație deficitară în rândul populației și o performanță economică scăzută sunt numite țări slab dezvoltate de către ONU. 49 de state cu 12% din populația lumii se numără printre cele mai sărace țări. 34 dintre acestea sunt în Africa, 14 în Asia și Pacific, Haiti, Insulele Caraibe.
Surse:
http://www.unohrlls.org
www.wikipedia.org
Credite Micro
#68
Creditele Micro sunt împrumuturi cu sume mici. Băncile tradiționale și instituțiile financiare diferă de programele micro-credite și instituțiile renunță la aceste forme colaterale, deci, oferă o modalitate de creștere a capitalului săracilor. Încă din anii 70 au devenit importante în contextul cooperări pentru dezvoltare. Creditele micro pot duce la dobânzi și alocarea lor nu afectează structurile-macro economice.
Surse:
www.wikipedia.org
http://www.uni-heidelberg.de
Asistența Oficială pentru Dezvoltare (ODA)
#69
Serviciile țărilor OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, ce înglobează majoritatea țărilor industrializate) oferă țărilor aflate în curs de dezvoltare, prin intermediul organizațiilor internaționale, ceea ce se numește asistență oficială pentru dezvoltare. Beneficiile acestora pot fi financiare, tehnice sau de resurse umane. Un scop ONU este ca țările industrializate să ofere 0.7% din produsul intern brut (PIB) ca donație pentru ODA.
Surse:
www.oecd-ilibrary.org
http://www.bpb.de;
www.wikipedia.org
Participarea
#70
Dezvoltarea participativă se definește ca procesul prin care persoanele devin active și implicate substanțial în deciziile ce le afectează viața. Implicarea actorilor cointeresați (stakeholders) în procesul de luare a deciziilor și în implementarea proceselor este privită ca fiind o componentă fundamentală a dezvoltării pentru cooperare.
Surse:
www.partizipation.at
Statul bunăstării
#71
Un nume pentru state, ce relevă numărul diferitelor acțiuni, programe și politici ce servesc bunăstării sociale, materiale și culturale a populației. Cetățenii trebuie să fie protejați, de exemplu de consecințele negative ale șomajului, bolilor și accidentelor.
Surse:
www.bpb.de
www.socialinfo.ch
Azil
#72
Conform Art. 14 din ”Declarația Universală a Drepturilor Omului”, oricine are dreptul la protecție într-un azil din altă țară, dacă este persecutat în țara natală, amenințat pe fondul rasei, religiei, opiniilor politice, sau dacă fac parte dintr-un anume grup, etc.
Migrația internă
#73
Migrația în cadrul țării natale. Acest lucru poate avea un efect semnificativ asupra vieții unei persoane, precum migrația internațională.
Resortisanții țărilor terțe
#74
Resortisanții țărilor din afara zonei UE, din perspectiva cetățenilor UE.
Transnaționalism
#75
Descrie procesele migratoare: (trans) migrația crează un spațiu social propriu, ce depășește granițele naționale. Orientările sociale și culturale etc, nu se mențin într-un singur loc, ci se extind mai departe de granițele naționale.
Diaspora
#76
O comunitate de etnie sau naționalitate comună. Cultivă cultura comună sau același stil de viață. Membrii comunităților diasporice pot acționa într-o manieră transmigrațională, dar nu neapărat.
Advocacy
#77
Advocacy poate include multe activități pe care o persoană sau o organizație le întreprinde, inclusiv campaniile media, discursul public, punerea în funcțiune și publicarea cercetărilor sau efectuarea sondajelor. Lobby (adesea grupurile de lobby) este o formă de advocacy în cazul în care o abordare directă se face către legislatorii, refiritoare o chestiune care joacă un rol important în politica modernă.
Surse:
www.wikipedia.org
Activism
#78
Activismul constă în eforturile de promovare, împiedicare sau de schimbare socială, politică, economică sau al mediului înconjurător. Termenul are face referire la un conflict pașnic.
Dizident
#79
Este o persoană care provoacă activ o doctrină, politică sau instituție dată.
Surse:
www.wikipedia.org
Filanotropia
#80
Înseamnă o inițiativă privată, pentru un bun public, care se concentrează pe calitatea vieții.
Grădina comunitară
#81
Este o bucată unitară de teren îngrădită colectiv de un grup de indivizi.
Organizație non-profit
#82
Utilizează veniturile suplimentare pentru atingerea obiectivelor în locul distribuirii lor precum un profit sau dividente.
Fundație
#83
Fundația reprezintă o categorie legală a organizațiilor non-profit care donează, în general, fonduri sau susține alte organizații, ori oferă surse de finanțare pentru propriile scopuri caritabile. Acest tip de organizație non-profit diferă de fundațiile private, care sunt de obicei gestionate de un individ sau o familie.
Sectorul non-profit
#84
Reprezintă sfera de activitate socială întreprinsă de organizațiile care nu doresc profit, non-guvernamentale. Acest sector se mai numește și cel de-al treilea sector, în contextul sectoarelor publice și private. Sectorul civic, sau sectorul social sunt alte denumiri pentru acest sector, făcând referire la relația acestuia cu societatea civilă.
Participarea publică
#85
Participarea publică reprezintă un principiu de practici politice, ce mai sunt recunoscute ca fiind un drept (dreptul la participare publică). Termenii participării publice pot fi folosiți în conceptul practicilor actorilor cointeresați (stakeholders) în implicarea lor sau/și a participării populare.
Lobby
#86
este actul de încercare de influențare a deciziilor oficialilor de la guvern, adesea legislatorilor sau membrii agențiilor de reglementare. Activitățile de lobby asigură că interesele grupurilor nu duc la corupția altora, sau doar se asigură că interesele minorităților sunt apărate în mod just împotriva tiraniei majorității.
Societatea civilă
#87
Termenul de societate civilă are diferite înțelesuri în prezent. Câteodată, se consideră că include familia și sfera privată, făcându-se referire la ”cel de-al treilea sector” social, diferit de guvern și mediul privat.
Petiția
#88
Petiția este un document care se adresează anumitor oficiali și este semnată de numeroși indivizi. O petiție poate fi orală, scrisă, iar în prezent, transmisă prin intermediul internetului.
Voluntariatul
#89
Voluntariatul este, în general, considerat a fi o activitate altruistă, ce are scopul promovării bunătății sau îmbunătățirea calitatea vieții umane. În schimb, această activitate poate genera un sentiment de respect de sine și valorificare. Nu există câștiguri financiare implicate. Voluntariatul este cunoscut, de asemenea, pentru dezvoltarea competențelor, socializare și distracție.
Acțiune directă
#90
Acțiunea directă se petrece când un grup de persoane iau parte la o acțiune, cu scopul de a dezvălui o problemă existentă, să evidențieze o alternativă, ori pentru demonstrarea unei posibile soluții adresate unei problematici sociale. Poate include activități non-violente, dar cel mai adesea, există violențe direcționate spre persoane, grupuri sau a unei proprietăți, considerate ofensatoare pentru acțiunea directă a participanților. Exemple de acțiuni directe non-violente (cunoscute ca rezistența non-violentă, sau rezistența civilă) pot include adunări pașnice, greve, hacktivism etc. în timp ce acțiunile directe violente includ violență politică, sabotaj, distrugerea proprietății, blocade, atacuri etc.
Demonstrații
#91
O demonstrație sau protestul stradal este o acțiune întreprinsă de un grup, sau mai multe grupuri, pentru o cauză politică sau de altă natură; de obicei, constă în marșul în masă care se termină la un anumit punct prestabilit, pentru a se face auziți. Demonstrațiile reprezintă o formă de activism, ce iau forma unei adunări publice a persoanelor într-un mitting sau un marș stradal. Prin acest lucru, opinia este demonstrată a fiind semnificativă, prin adunarea într-o mulțime asociată cu acea opinie. Demonstrațiile se folosesc pentru a arăta un anumit punct de vedere (pozitiv sau negativ) referitor la o problematică publică, în special legată de o plângere sau nedreptate socială. Se consideră că o demonstrație are mai mult succes dacă persoanele participă. Topicul demonstrațiilor abordează adesea problematicile politice, economice și sociale.
Eroziunea solului
#92
Pe de o parte, se poate produce în mod natural, prin cursul apei și a vântului, iar pe de alta, de către oameni prin poluare, pășunatul excesiv și defrișări. Este o formă de transportare a solului și se poate produce liniar, sau pe suprafețe întregi. Din această cauză, nutrienții din sol sunt pierduți, scade fertilitatea și într-un final, nu se mai produc recolte. Diferă de la epuizare, până la distrugerea completă a solului.
Surse:
www.umweltlexikon-online.de
Hectar global
#93
Oamenii au nevoie de teren, locuri de pescuit, păduri și camere în care să depoziteze alimentele, să elimine deșeurile, să producă energie, de minerit, spațiu de trai și transport, precum și de oxigen și CO2. Hectarul global este unitatea de măsură a productivității acestui spațiu pe parcursul unui an. Cuantifică capacitatea biologică a planetei.
Surse:
www.footprintnetwork.org
Justiție inter-generațională
#94
Termenii de inter-generațional și justiție inter-generațională sunt utilizați, în principal, în dezbaterea despre sustenabilitate. În acest context, se referă la relația ecologică sustenabilă cu mediul înconjurător. Justiția inter-generațională bordează, în general, cu justiția dintre generațiile prezente și viitoare.
Surse:
www.energie-fakten.de
Acapararea terenului
#95
Prin modalitățile moderne de achiziție a terenului, guvernul sau companiile dobândesc terenuri agricole întinse pe teritorii externe, pentru cultivarea produselor agricole pentru export sau de combustibili bio. Această abordare este foarte criticată deoarece produsele nu sunt utilizate direct în lanțurile alimentare ale populației locale, iar cantitățile enorme de apă utilizate au un impact negativ asupra împrejurimilor. Efectele pozitive pentru majoritatea persoanelor din țările aflate în curs de dezvoltare pot fi obținute doar prin implicarea constantă a populației locale.
Surse:
www.fian.at
Monoculturile
#96
În agricultură, acestu lucru înseamnă cultivarea unui singur tip de plantă. Este întâlnit în cazul orezului, bumbacului și cafelei. Pentru antreprenori, o monocultură este mai avantajoasă din punct de vedere economic decât o cultură mixtă, deoarece sunt necesare doar câteva mașinării specializate și semințe, precum și fertilizatorii sunt mai ieftini în cantități mari. Totuși, ecologic, există un dezavantaj. Organismele benefice precum viermii de pământ sunt exterminați, solul este lipsit de minerale și de aceea trebuie fertilizat cât mai frecvent. Mai mult, plantele devin vulnerabile la boli. Rezultatul este folosirea pesticidelor, ce pot duce la recolte eșuate, deoarece utilizarea crescută a acestor pesticide poate duce la toleranță.
Surse:
www.helpster.de
Lanțul trofic
#97
este un șir care enumeră relațiile de hrănire dintre organismele componente ale unui anumit ecosistem. Fiecare organism depinde, pentru a se hrăni, de membrul anterior al lanțului său trofic. Este o unitate funcțională de transformare a substanței și de transfer de energie, alcătuită dintr-un șir de specii, pornind de la o bază trofică și sfârșind cu un răpitor de vârf sau un utrahiperparazit.
Surse:
www.umad.de
www.biologie-schule.de
www.sharksavers.org
Energie ecologică
#98
Energia ecologică este produsă folosind sursele de energie regenerabile, fiind denumită energie durabilp. Printre aceste surse, enumerăm energia solară, eoliană, geotermală, biomasa și gazele bio, precum și energia hirdroelectricitatea de scară mică. Contrat energiei nucleare, cărbunelui și gazelor naturale sau petrolului, energia ecologică generează o aprovizionare cu energie sustenabilă. Electricitatea produsă din arderea deșeurilor și hidroelectricitatea de scară largă sunt îndoielnice din punct de vedere ecologic, de aceea nu sunt incluse în conceptul de energie ecologică.
Surse:
www.wikipedia.org
Pesticide
#99
Pesticidele sunt substanțe chimice folosite pentru protejarea recoltei, descurajându-se înmulțirea și omorârea dăunătorilor. Sunt utilizate pentru a permite producția intensivă a terenurilor. Pesticidele dezechilibrează ecosistemul, iar rezidurile lor, ori agenții anti-fungi afectează sănătatea umană. Gifosatul pesticidelor a fost identificat în urina fiecărui european, și se presupune că afectează reproducerea, dezvoltarea embrionică și fetală, precum și dezvoltarea cancerului în organismele animale și umane.
Surse:
derstandard.at
www.greenpeace.at
Apă virtuală
#100
Termenul a fost inventat de către John Anthony Allan din Marea Britanie și a fost folosit pentru prima dată în anii 90. În contrast cu consumul direct de apă, acest termen se referă la apa necesară folosită în producție (plantare, recoltare, manufacturare, transport și preparare). Distincția vine de la apa virtuală ecologică (precipitații și cantitatea deja existentă din sol) și apa virtuală albastră (irigațiile artificiale). Amprenta globală este cea mai crescută în contextul alimentar și al produselor agricole.
Surse:
www.greenpeace.at
www.virtuelles-wasser.de
www.oeko-fair.de
Ciclul apei
#101
Ciclul apei pornește odată cu evaporarea apei din ocean, pământ, lacuri și râuri. Astfel, apa ajunge în atmosferă. Într-un final, revine sub formă de precipitații, grindină și zăpadă, pe suprafața solului. Indiferent dacă precipitațiile ajung sub formă de apă în sol, în râuri, lacuri, sau mări, apa se evaporă iar. Datorită poluării aerului, este afectată atmosfera, care la rândul ei afectează circulația apei. Această ploaie acidă provoacă pagube semnificative mediului înconjurător (defrișări, acidificarea oceanică etc.)
Surse:
www.wikipedia.org
www.wikipedia.org
Comercializarea emisiilor
#102
Comercializarea emisiilor constau în distribuirea unui număr de certificate în acord cu un anumită cantitate de emisii ale gazelor de seră. Un stat care are o cantitate mai mare de emisii, trebuie să cumpere certificare, iar o țară cu emisii reduse, își poate vinde certificatele. Trebuie evidențiată diferența dintre comercializarea certificatelor dintre țări, stabilită de protocolul de la Kyoto, și comercializarea internă UE dintre companii. Scopul este reducerea gazelor de seră fără limite. Cu toate acestea, în practică, este foarte dificil să implementezi sisteme de verificare mai aspre.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Combustibilii fosili
#103
Cărbune, petrol, gaze naturale și turbă. Aceste resurse s-au format pe o durată de milioane de ani prin descompunerea animalelor moarte și acoperă cererea lumii dezvoltate. Combustibilii fosili nu se regenerează și de aceea sunt surse de energie limitate. Arderea combustibililor fosili pentru generarea energiei reprezintă motivul principal pentru producerea de către om a dioxidului de carbon.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Punct de vârf
#104
Reprezintă un fenomen, care dintr-un anume punct de vedere, produce schimbări climatice pentru a se consolida. Dacă nu se reușește reducerea emisiilor de gaze de seră, vor crește temperaturile. De exemplu, icebergurile din Groelanda se vor topii. Când apa se topește, mai puține raze de soare sunt reflectate, și temperatura planetei crește. Mari cantități de metan sunt prinse în terenurile de premafrost din Taiga și Tundra. Dacă acestea se epuizează, temperatura planetei va crește și mai mult.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Protocolul Kyoto
#105
Protocolul Kyoto, numit după conferința de la Kyoto din Japonia, a fost adoptată în 1997 și a fost implementată în 2005. Obligă statele să contribuie la reducerea emisiilor anuale de gaze de seră. Fiecare țară are cerințe variate ce depind direct de dezvoltarea lor economică. Totuși, protocolul nu sancționează iar SUA, unul dintre principalii generatori de emisii de gaze de seră, refuză să ratifice.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Țară aflată în curs de dezvoltare
#106
Nu există norme general acceptate, măsurate sau validate pentru stabilirea statutului unei țări aflate în curs de dezvoltare. Totuși, adesea, termenul se referă pentru țările care sunt industrializate. Indicatorii sociali se subordonează celor economici. Brazilia, China și India.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Efectul de seră
#107
Prin efectul natural al gazelor de seră, dioxidul de carbon împreună cu alte gaze împiedică radiațiile solare să ajungă înapoi în spațiul cosmic. Acest efect se numește de seră, deoarece acționează ca o seră. Fără acest fenomen viața pe planetă nu este posibilă, deoarece temperaturile ar deveni mult prea scăzute. Mai mult, gazele de seră produse de umanitate cresc temperatura planetei.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Emisiile de gaze de seră
#108
Se referă la eliberarea gazelor ce rețin radiațiile solare și totodată căldura la suprafața planetei. Sunt 30 de tipuri de gaze de seră, dintre care cele mai importante sunt dioxidul de carbon, metanul, oxid de azot și gazele fluorurate. Aceste gaze rețin căldura în diferite grade, rămânând în atmosferă pe perioade diferite de timp.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Refugiați ai mediului
#109
Oamenii sunt condamnați să devină refugiați ai mediului atunci când sunt forțați să-și părăsească locuința din cauza schimbărilor climatice sau catastrofelor naturale. Termenul a fost folosit într-un raport al programului de mediu ONU din 1985. Deși numărul refugiaților de mediu este în creștere, convenția de la Geneva nu recunoaște (încă) distrugerea mediului ca motiv de părăsire a locuinței.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
www.bpb.de
oe1.orf.at
www.wikipedia.org
Comisia climatică mondială
#110
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice - IPCC, denumit, de asemenea, comisia climatică mondială, a fost fondată în 1988 de către programul de mediu ONU (UNEP) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Rolul principal al IPCC este de a evalua riscurile încălzirii globale și de a aborda la strategiile pentru a evitarea, precum și prezentarea acestor strategii ai factorilor de decizie. Sunt așteptate cinci rapoarte de evaluare pentru anul 2014.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Obiectivul de 2 grade
#111
Obiectivul de 2 grade a fost formulat în 2009 la conferința asupra schimbărilor climatice din Copenhaga și afirmă că pe termen lung, încălzirea globală va fi restricționată la două grade Celsius peste media perioadei anterioare industrializării.
Surse:
Latif, Mojib (2007): Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch
Omphalius, Ruth/Azakli, Monika (2008):Klimawandel. Würzburg: Arena Verlag GmbH
Schüppel, Katrin (2007): Klimawandel und Klimaschutz. Informationen, Hintergründe, Diskussionsanregungen. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
http://www.bpb.de
http://oe1.orf.at
http://www.wikipedia.org
Lumea majoritară
#112
Termenul propus pentru evitarea terminologiei ”stricte” elaborată pentru dezvoltare și implică un fel de concurență pentru dezvoltare. ”Lumea majoritară” nu se referă la o anumită normă spre care se îndreaptă țările. Se referă doar la dezechilibrele reale de putere ce există în lume între și în cadrul țărilor. Realitatea este că, majoritatea populației mondiale nu au acces, sau este limitat, la resursele naturale. Și vice versa.
Lumea minoritară
#113
Termenul propus pentru evitarea terminologiei ”stricte” elaborată pentru dezvoltare și implică un fel de concurență pentru dezvoltare.Conceptul de ”lume majoritară” și ”lume minoritară” nu se referă la o normă spre care se îndreaptă țările. Se referă doar la dezechilibrele reale de putere ce există în lume între și în cadrul țărilor. Realitatea este că, majoritatea populației mondiale nu au acces, sau este limitat, la resursele naturale. Și vice versa.
Minorități
#114
Grupuri etnice, naționale, religioase, lingvistice, culturale sau alte tipuri de grupuri restrânse comparativ cu restul populației, care vor să își păstreze și dezvolte identitatea.
Surse:
http://www.minorityrights.org/566/who-are-minorities/who-are-minorities.html
Egalitatea de gen
#115
Egalitatea de gen se referă la o situație în care sexul cuiva, dacă face o muncă ”de bărbat” (polițist) sau de ”femeie”(asistentă medicală), nu are absolut nici un impact asupra condiției de viață - similar situației în care culoarea ochilor nu afectează venitul, statusul, educația sau prestigiul. Se referă la faptul că femeile și bărbații trebuie tratați în mod egal și nu trebuie discriminați pe baza genului.
Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
Câine de pază
#116
O persoană sau organizație care împiedică oamenii să comită ilegalități, mai ales în aria de afaceri sau socială. Se aplică organizațiilor care urmăresc activitatea guvernului, încercând să dezvăluie actele de corupție, precum Transparența Internațională sau organizațiile locale similare, precum și jurnaliștii.
Surse:
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/watchdog
Social media
#117
Social media este interacțiunea socială dintre persoanele care crează, schimbă, împărtășesc idei în cadrul comunităților virtuale și rețelele online.
Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
Peer reviewed periodical
#118
Periodical consisting of scholarly works (such as a papers or a research proposals) which were checked by a group of experts in the same field to make sure they meet the necessary standards before the periodical would be published or accepted.
Surse:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/peer%20review
Tipologii de reportaje
#119
Acestea trebuie să descrie concis, bazat pe fapte exacte situația prezentă a unui eveniment necunoscut. Trebuie să informeze corect, fără incuderea opiniilor și atitudinilor proprii.
Tipologii de publicații
#120
Acestea caută intreconexiuni, aduc argumente, concluzionează și judecă. Opinia autorului este esențială.
Noile mișcări sociale
#121
Noile mișcări sociale (NMS) se concentrează pe problematicile sociale sau culturale în locul celor economice sau politice. NMS constau în rețele sociale informale, slab organizate alcătuite din suporteri sau non-membrii, ce vin din clasa de mijloc sau inferioară, similare cu mișcările sociale din economia industrială de pe timpul industrializării. Diferența principală de celelalte mișcări, este obiectivul acestora, deoarece noile mișcări nu se concentrează pe calitățile materiale precum bunăstarea economică, ci pe problematicile legate de respectarea drepturilor umane (precum drepturile homosexualilor sau mișcările pacifiste). NMS sunt centrate, de obicei, pe o singură problematică, sau pe mai multe similare, precum protecția mediului.
Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_social_movements
https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/social-change-21/social-movements-140/new-social-movements-774-3153/
Anti-apartheid
#122
Este o rezistență internă sistemului apaerteid din Africa de Sud. Unul din reprezentanții este un fost dizident, ajuns președintele Africii de Sud, Nelson Mandela.
Atribuirea fiscală
#123
Atribuirea fiscală se referă la sistemul care permite plătitorilor de taxe să decidă ce ONG va primi o parte (de obicei 1 sau 2 %) din taxele colectate. Există diferențe de la țară la țară, în unele state doar persoanele fizice decid ce taxe se duc la ONg-uri, iar in altele doar sectorul coorporatist poate face asta.
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii
#124
Uniunea Internațională de Păstrare a Naturii a fost înființată în 1948 în Olanda. Este o organizație internațională dedicată găsirii soluțiilor pragmatice la cele mai prestigioase provocări de protecție a mediului și dezvoltării. Organizația publică Lista Roșie IUCN a speciilor aflate în risc de extincție, gestionează proiectele mondiale de teren și aduce guvernele, ONG-urile, agențiile ONU, companiile și comunitățile locale laolaltă, pentru elaborarea și implementarea politicilor. Este cea mai veche și mare rețea globală de protecție a mediului, înregistrând mai mult e 1000 guverne, ONG-uri și aproape 11.000 de oameni de știință voluntari din peste 160 de țări.
Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature