Despre Global E-Learning

Creșterea gradului de conștientizare asupra generalităților globale și cauzele aferente - online

Internetul și social media joacă un rol important în viața de zi cu zi. Putem comunica cu aproape oricine prin e-mail, Facebook și Skype. Cu internetul ne putem informa despre evenimente cu doar câteva click-uri. Aceste caracteristici transformă internetul într-o modalitate constructivă de Învățare Globală.

Obiective

Obiectivul monda.eu este de a oferi o introducere captivantă în subiectele controversate și complexe ale globalizării, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra sustenabilității problematicilor globale. Platforma permite persoanelor din Uniunea Europeană, și nu numai, să se familiarizeze cu problematicile globale într-un mod interactiv, creativ și divers. Totodată, utilizatorilor li se permite să își împărtășească propriile valori, stereotipii și atitudini, să își modifice perspectiva și să își exerseze gândirea critică. Mai mult, utilizatorii pot intra în contact direct cu restul userilor prin intermediul forumului, Facebook, sau prin messenger și pot lua parte la dezbaterile despre globalizare. Utilizatorul are posibilitatea de a înțelege problematicile globale și să identifice, precum și să folosească mijloacele de intervenție din lumea globalizată, pentru a produce mai multă sustenabilitate și să dezvolte justiția socială.

Tematică

Tematica cursurilor de pe monda.eu reprezintă prblematici fundamentale contemporane referitoare la omul de știință educațională Wolfgang Klafki (Klafki 2007, p. 56-60). Toate tematicile sunt complexe, interconectate și interdisciplinare, oferind conexiuni globale. Mai mult, toate tematicile sunt conectate direct cu experiența utilizatorilor. Platforma este alcătuită din cursuri cu următoarele subiecte:

 • Globalizarea
 • Economia globală
 • Dezvoltare
 • Drepturile omului
 • Gândirea critică
 • Sărăcie
 • Migrația
 • Egalitatea de gen
 • Societatea civilă
 • Mediu
 • Schimbările climatice

Abordări

Tocmai din cauză că nu există obiective independente de locație și sarcini ale Învățării Globale (vezi Seitz 2002, p. 378), devine esențială abordarea teoretică a transparenței educaționale. În acest pasaj, abordarea Învățării Globale folosite de monda.eu este introdusă succint.

Numeroase programe educaționale și practici ale Învățării Globale sunt stabilite de contextul tensiunilor dintre politică și educație. Această tensiune poate fi caracterizată ca o continuare a înțelegerii: de la înțelegerea faptului că educația trebuie să includă motivarea de a lupta pentru o lume mai bună, până la înțelegerea educației ca un necesar nelimitat, pentru care nu există un rezultat stabilit anterior.

Discursul în germană și dincolo de acesta (ex: Strategia Națională Slovacă de Învățare Globală) despre direcția conceptuală a Învățării Globale, este marcat în mod special de o concentrare asupra diferențelor dintre scopurile normative ale educației și a modalității în care sunt abordate. Este caracterizat de distincția făcută între orientarea centrată pe acțiune și evoluția/orientarea sistematică pentru abordările teoretice ale Învățării Globale.

Abordarea orientării centrate pe acțiune plasează viziunea unui viitor sustenabil bazat pe justiția socială. Prioritar devine scopul competențelor în acțiunile solidare. Modelele sistemice, pe de altă parte, (bazate pe teoria evoluționistă) pun în prim-plan preocupările asupra complexității și progresului spre o societate globală. Prioritară devine educația, gândirea și raționamentul ale situațiilor interconectate, în termeni globali.

Cursurile pe care le-am pregătit pe monda.eu sunt bazate pe abordarea sistematică. Pleacă de la premisa că educația poate să pregătească invățăceii pentru confruntarea cu complexitatea vieții într-o societate globală, luând în considerare riscurile incertitudinii și a lipsei de cunoștințe. Învățarea Globală, în strânsă legătură cu această abordare, urmărește înțelegerea pedagogică a proceselor de învățare, auto-organizate și individuale, inițiate de situațiile produse de mediul înconjurător, dar nedeterminat de acesta (Scheunpflug 2008, p. 1). De aceea, prin lucrul cu problematicile globale pe monda.eu se promovează înțelegerea, reflecția critică asupra dezvoltării globale și abilitatea de a diferenția raționamentele, precum și contribuția la posibilitățile alternative, independente și creative ale interpretărilor, comunicării și acțiunii. (Strategy Group Global Learning, 2009, p. 9f)

Metodologie

Toate cursurile se bazează pe abordarea integrată a Învățării Globale, urmărind o structură consistentă:

 • Un proces organizat de auto-învățare, ce include anumite sugestii de pornire a discuțiilor și schimburi cu alți utlilizatori, prin intermediul ex. forumuli
 • ”Încălzirea” prin intermediul întrebărilor de deschidere ale tematicilor.
 • Exerciții de pornire interactive, ce permit utilizatorilor să experimenteze relevanța tematicilor în viața cotidiană
 • Abordarea tematicilor din perspective diferite, printr-un proces divers de metodologii de invățare și instrucțiuni
 • Utilizarea exemplelor relevante cu scopul creșterii înțelegerii utilizatorilor asupra complexității problematicilor prezentate
 • Indentificarea alternativelor posibilităților de acțiune personală.
 • Întrebări finale
 • Durata estimată pentru fiecare modul: aproximativ 4 ore.

Metodologia utilizată în cadrul cursurilor este constituită din: jocuri de simulare (așa-zisele jocuri serioase), căutarea de indicii, cercetări, faze ghidate pentru reflecție, filme, muzică, întrebări de pornire a dezbaterilor în forum și multe joculețe variate pentru câștigarea cunoștințelor.