O e-learningu globálního vzdělávání

Zvyšování povědomi - online

Sociální média a intrnet hrají v každodenním životě důležitou roli. Můžeme komunikovat téměř s celým světem prostřednictvím emailu, Facebooku či Skypu. Díky internetu máme přístup k nejnovějším informacím o různých událostech a jejich pozadí. Proto je internet ideálním prostředním pro globální vzdělávání.

Cíle

Cílem projektu je poskytnout úvod do různých kontroverzních a komplexním globálních témat. Tato platforma umožňuje lidem z Evropské Unie a i mimo ní seznamovat se s globálními tématy interaktivním a kreativním způsobem. Uživatelé budou moci objevovat své vlastní hodnoty, stereotypy a postoje a zapojovat kritické myšlení. Dále se uživatelé mohou propojovat navzájem - např. prostřednictvím Fóra či Facebooku.

Témata

Vybraná témata pokrývají klíčové otázky dneška. Všechna jsou pojímána komplexně, propojeně a mezioborově. Také poskytují jak místní tak globální pohled a odkazy. Témata jsou následujícíc:

 • Globalizace
 • Světová ekonomika
 • Rozvoj
 • Lidská práva
 • Kritické myšlení
 • Chudoba
 • Migrace
 • Gender
 • Občanská společnost
 • Životní prostředí
 • Klimatické změny

Přístup

Jelikož cíle a koncept globálního vzdělávání se vždy odvíjí od místa a kontextu, ve kterém vzniká, považujeme za důležité více vysvětlit, jaký je náš přístup ke globálnímu vzdělávání.

Globální vzdělávání může být pojato od "politického/angažované" vzdělávání s jasně definovaným cílem a cestou (jak můžeme udělat svět lepším) či naopak jako vzdělávání s "otevřeným koncem", kdy je na každém studentovi, aby si odnesl to, co je pro něj nové, zájímavé a důležité, a kromě znalostí je důraz kladen především na rozvoj dovedností, kompetencí a kritického myšlení.

Přístup ke globálnímu vzdělávání může být dále zaměřený především na "akci", kdy důraz je kladen na vzdělávání k vizi udržitelné budoucnosti založené na sociální spravedlnosti pro všechny. Prioritou je schopnost akce a umět být solidární s ostatními.

Příkladem jiného přístupu je tzv. "systemický" přístup, kde hlavními tématy je rostoucí komplexnost dnešní globální společnosti a cílem je vyznat se v ní a být tak připraven na budoucnost a různé situace.

Naše moduly jsou založeny na systemickém přístupu. Vycházíme z předpokladu, že vzdělávání může připravit studenty na komplexnost dnešního světa a na život v globalizované společnosti, pomoci jim se vyrovnat s nejistotou, která nám budoucnost bude předkládat. Monda.eu by měla tedy napomoci vzájemnému porozumění mezi lidmi, kritické reflexi a zároveň i přispět k samostatnému uvažování nad různými možnostmi interpretací, komunikce a akce.

Metody

Všechny moduly jsou založeny na již představeném přístupu globálního vzdělávání a řídí se touto strukturou:

 • proces sebevzdělávání, včetně návrhů a otázek do diskuze s ostatními uživateli (např. formou fóra)
 • "Zahřátí" s úvodními motivujícím otázkami k tématu
 • Interaktivní úvodní úkol, který pomáhá spojit téma s každodenním životem
 • Vhled do tématu z různých perspektiv prostřednictvím konkrétních úkolů
 • Využití relevantních příkladů, které pomáhají porozumět komplexnosti daného tématu
 • Hledání alternativ nebo osobních příležitostí k akci
 • Uzavírací otázky
 • Čas na jeden modul: cca 4hod

Příklad využitých metod: tzv. "serious games", hledání stop, minivýzkumy, práce s videem a songy...