O projekcie Globalny E-learning

Rośnąca świadomość globalnych powiązań i ich skutków - online

Internet i media społecznościowe grają ważną rolę w naszym codziennym życiu. Komunikujemy się prawie z całym światem za pośrednictwem poczty e-mail, Facebooka i Skype'a. W internecie możemy być stale poinformowani o wydarzeniach i ich tle dzięki kilku kliknięciom. Te cechy czynią internet sprzyjającą przestrzenią dla globalnej edukacji.

Cele

Celem monda.eu jest dostarczenie emocjonującego wprowadzenia w różne kontrowersyjne i skomplikowane tematy, aby trwale podnieść świadomość ludzi w dziedzinie problemów globalnych. Platforma umożliwia ludziom z Unii Europejskiej i spoza granic Europy zmierzenie się z kwestiami globalnymi w interaktywny, kreatywny i różnorodny sposób. Aby to zrobić, użytkownicy odzwierciedlają swoje własne wartości, stereotypy i postawy, zmieniają własną perspektywę i ćwiczą krytyczne myślenie. Dodatkowo użytkownicy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z innymi, np. przez forum, Facebooka lub komunikator i w ten sposób stać się częścią światowego dyskursu. Użytkownicy otrzymują możliwość zrozumienia kwestii światowych oraz zidentyfikowania i zastosowania szeregu działań w naszym zglobalizowanym społeczeństwie w warunkach zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.

Zagadnienia

Zagadnieniami kursów monda.eu są kluczowe kwestie w naszych czasach. Wszystkie zagadnienia są złożone, wzajemnie połączone, inter- i transdyscyplinarne oraz proponują odnośniki na poziomie lokalnym i globalnym. Ponadto tematy mają silny związek z doświadczeniami użytkowników. Platforma udostępnia kursy na następujące tematy:

 • Globalizacja
 • Światowa ekonomia
 • Rozwój
 • Prawa człowieka
 • Krytyczne myślenie
 • Bieda
 • Migracja
 • Równość płciowa
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Środowisko
 • Zmiany klimatyczne

Podejście

Ponieważ nie istnieją nieuzależnione od miejsca cele i zadania globalnej edukacji, istotne jest uczynienie teoretycznego podejścia do oferty edukacyjnej transparentnym. W tym miejscu zwięźle przedstawimy podejście do edukacji globalnej zastosowane na monda.eu.

Liczne programy edukacyjne i praktyki dotyczące edukacji globalnej zmagają się z napięciem pomiędzy pozycją polityczną a pedagogiczną. To napięcie może być scharakteryzowane jako kontinuum porozumień: począwszy od porozumienia, że edukacja musi zawierać zadanie dążenia do lepszego świata do porozumienia, że edukacja jest czymś, co musi być nieograniczone, a zatem niepodległe z góry ustalonym wynikom.

Niemieckojęzyczny dyskurs i inne (np. Słowacka Narodowa Strategia Edukacji Globalnej) o koncepcyjnym kierunku edukacji globalnej jest szczególnie skupiony na sposobie, w jaki radzić sobie z celami normatywnymi edukacji. Jest charakteryzowany jako rozróżnienie pomiędzy zorientowanym na działanie i ewolucyjnym / systemowym podejściem do teorii edukacji globalnej.

Podejście zorientowane na działanie przestawia wizję zrównoważonej przyszłości na podstawie sprawiedliwości społecznej jako centrum. Priorytetem jest kompetencja działań w solidarności. Z drugiej strony modele systematyczne (oparte na teorii ewolucji) koncentrują zainteresowanie na wzroście złożoności i postępie ku społeczeństwu globalnemu jako centrum. Głównym celem jest edukowanie do myślenia i tworzenia własnych sądów we wzajemnie powiązanych sytuacjach.

Kursy przygotowane na monda.eu są oparte na podejściu zorientowanym systemowo. Wychodzą z założenia, że edukacja może przygotować uczniów do radzenia sobie ze złożonością i życiem w globalnym społeczeństwo przez branie pod uwagę tego, jak radzić sobie z niepewnością, niewiedzą i ryzykiem braku orientacji. W bliskim związku z edukacją globalną jest pedagogiczne zrozumienie procesu uczenia się, który jest samoorganizowany i indywidualny oraz który jest inicjowany przez sytuacje edukacyjne w danym środowisku, ale nie determinowany przez nie. Zatem praca z kwestiami globalnymi na monda.eu powinna promować zrozumienie, krytyczną refleksję nad globalnym rozwojem i zróżnicowaną możliwość wydawania sądów, a także brania udziału w niezależnym i kreatywnym otwarciu możliwości alternatywnej interpretacji, komunikacji i działania.

Metoda

Wszystkie kursy są oparte na wprowadzonym podejściu do edukacji globalnej i składają się z następującej struktury:

 • Są zorganizowane jako proces samonauki, włączając pewne sugestie, aby zacząć dyskusję i wymienić swoje opinie z innymi użytkownikami, np. na forum
 • "Rozgrzewają" przez badawcze pytania początkowe wokół tematu
 • Rozpoczynają się przez interaktywne ćwiczenia, które pozwalają użytkownikom doświadczyć istotności tematu w ich codziennym życiu
 • Podchodzą do tematu z różnych perspektyw przez zróżnicowany metodycznie proces nauki
 • Stosują trafne przykłady w celu podniesienia zrozumiałości złożoności zagadnienia dla użytkowników
 • Szukają alternatyw lub osobistych możliwości działania
 • Pytania zamykające
 • Czas trwania modułu: ok. 4 godzin

Wśród metod użytych podczas kursu są m.in. gry symulacyjne (tzw. gry poważne), szukanie śladów, badania, kierowane fazy refleksji, filmy, muzyka, pytania rozpoczynające dyskusję na forum i dużo małych zabaw, żeby zdobyć wiedzę.