Az online globális tanulásról

A globális összefüggések és okaik tudatosítása (awareness raising) – online

Az internet és a közösségi oldalak fontos szerepet játszanak mindennapi életünkben. Szinte az egész világgal tudunk kommunikálni e-mailen, Facebookon és Skype-on. Az interneten pár kattintással tájékozódhatunk a világ eseményeiről és azok hátteréről. Ezek a lehetőségek egy fölöttébb hasznos eszközzé teszik az internetet a globális nevelés szempontjából.

Célok

A monda.eu célja, hogy élvezetes és izgalmas módon vezesse be az érdeklődőket jó néhány vitatott és összetett kérdésbe, s ezáltal tartósan felhívja a figyelmet a globális problémákra. Ez az internetes felület lehetővé teszi, hogy az Európai Unió lakói és az Európán kívüli polgárok is interaktívan, kreatívan és sokszínűen foglalkozhassanak globális kérdésekkel. Eközben a felhasználóknak módjuk van elgondolkozni a saját értékrendjükön, sztereotípiáikon és nézeteiken, s megváltoztathatják a világról alkotott képüket, illetve gyakorolhatják a kritikai gondolkodást. Ezenkívül más felhasználókkal is közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, például a vitafórum, a Facebook vagy az üzenőfal segítségével, és bekapcsolódhatnak egy globális eszmecserébe. A felhasználók így megérthetik a globális problémákat, felismerhetik, hogy mit tehetnek ezek megoldásáért globalizált társadalmunk keretei között, hogy megvalósuljon a fenntartható fejlődés és a társadalmi igazságosság.

Témák

A monda.eu kurzusainak témái – az ismert oktatáskutató, Wolfgang Klafki szavaival (Klafki 2007: 56–60) – „mindennapjaink kulcskérdéseivel” foglalkoznak. Minden téma összetett, egymással összefügg, több tudományterületet érint és integrál, és megmutatja, hogyan kapcsolható össze a helyi és a globális szint. Ezenkívül minden téma szervesen kapcsolódik a felhasználók személyes tapasztalataihoz is. A felületen a következő témákban kínálunk kurzusokat:

 • Globalizáció
 • Világgazdaság
 • Fejlesztés
 • Emberi jogok
 • Kritikai gondolkodás
 • Szegénység
 • Migráció
 • Társadalmi nemek közötti egyenlőség
 • Civil társadalom
 • Környezetünk
 • Klímaváltozás

Megközelítés

Mivel a globális nevelésnek nem léteznek helytől független céljai és feladatai (vö. Seitz 2002: 378), nagyon fontos, hogy világossá tegyük az itt kínált oktatási anyag elméleti alapjait. A következő bekezdésekben a globális nevelés monda.eu által alkalmazott megközelítését foglaljuk össze röviden.

A globális nevelés számos oktatási programja és módszere egymásnak feszülő politikai és pedagógiai nézetek kontextusában fogalmazódik meg. Ezek a nézetkülönbségek a felfogások skáláján az oktatást elsősorban egy jobb világra való törekvés eszközeként definiáló nézetektől, az oktatást szükségszerűen egy nyitott folyamatként, következésképp egy előre nem meghatározható eredményt produkáló törekvésként értelmező nézetekig terjednek.

A globális nevelés irányáról folytatott német és egyéb nyelvű szakmai diskurzus (például a Globális Nevelésre vonatkozó Szlovák Nemzeti Stratégia) egyik központi témája a normatív oktatási célok megvalósulásának mikéntjét érinti. A szakma ezzel kapcsolatban a globális nevelésről szóló elméleteket cselekvésorientált, illetve fejlődés- vagy rendszerorientált megközelítésekre osztja.

A cselekvésorientált megközelítés a társadalmi igazságosságon alapuló fenntartható jövőképet helyezi a középpontba. Elsődleges célkitűzése a cselekvő szakértelem megszerzése és annak szolidáris alkalmazása. A – fejlődéselméleten alapuló – rendszerelvű modellek ezzel szemben az egyre komplexebb globális társadalom felé való haladásra helyezik a hangsúlyt. Itt a legfontosabb az egymással összefüggő helyzetek felismerése és az azokban való kritikai gondolkodás fejlesztése.

A monda.eu kurzusai a rendszerorientált megközelítésen alapulnak. Ez abból a feltevésből indul ki, hogy a nevelés képes úgy felkészíteni a tanulókat, hogy meg tudjanak birkózni a globális társadalom komplexitásával és kihívásaival, azáltal, hogy megtanítja őket kezelni a bizonytalanságot, a nem tudást és az útmutatás hiányát. Ezzel szoros összefüggésben a globális nevelés pedagógiai szempontból úgy értelmezi a tanulási folyamatokat, hogy azok önszervezőek és egyéniek, és a saját környezet tanulási szituációi indítják el, de nem azok határozzák meg őket (Scheunpflug 2008: 1). Ezért a globális kérdések aktív megismerése a monda.eu-n elősegíti a globális fejlemények megértését, az azokról való kritikai gondolkodást és a differenciált ítéletalkotást, segíti továbbá az alternatív értelmezési, kommunikációs és cselekvési lehetőségek önálló és kreatív felismerését (Strategy Group Global Learning 2009: 9f).

Módszer

Minden kurzusunk a globális nevelés imént vázolt megközelítésén alapul és ugyanúgy épül fel:

 • Szerkezetében az önképzés folyamata köré szerveződik, például ötleteket ad közös vitákhoz, eszmecserékhez, többek között a fórumon
 • „Bemelegítés” a kurzus témájához kapcsolódó, tájékozódó kezdő kérdések formájában
 • Interaktív kezdő feladat, melynek során a felhasználó megtapasztalhatja, mennyire lényeges a téma a mindennapi élete szempontjából
 • Elmerülés a témában különböző megközelítésekből, egy módszeres, változatos és ismeretbővítő tanulási folyamat révén
 • Témába vágó példák, a komplex kérdések megértésének megkönnyítésére
 • Alternatív megoldások, illetve személyes cselekvési lehetőségek keresése
 • Záró kérdések
 • A modul becsült időtartama: kb. 4 óra

A kurzusok során használt módszerek többek között a szimulációs játékok (ún. „komoly” játékok), „nyomkeresés”, kutatás, gondolatébresztés, videók, zene, vitaindító kérdések a fórumon, és még számos játékos módszer az élvezetes tanulás érdekében.