Миграция

Модулът изследва какво е миграцията и ни позволява да проследим собствената си миграционна история

Причини за миграцията

Шест мигранти от различни части на света разказват своите истории. Прочетете личните истории и след това отговорете на следните въпроси:

 • По какви причини напускат родните страни?
 • Защо те избират съответните страни - дестинации?
 • По какви причини някой напуска една страна?
 • Какъв е пътя на самата миграция?
 • Какво е по-добре в новата ситуация на живот?
 • Какви са трудностите в новата ситуация?

Помислете за себе си. Помислете за това, което може да ви накара да мигрирате. Ако сте мигрант, опишете вашата миграция или разгледайте обстоятелствата, при които ще емигрирате отново.

 • Какви причини могат да ви отведат в друга страна?
 • Къде бихте отишли?
 • Кой ще искате да дойде с вас?
 • Какво ще очаквате?
 • От какво се страхувате?