Library

Book recommendations, groundwork papers, videos and didactical materials

Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs (2008): Esély vagy veszély. Bevándorlás Magyarországra.MigrationMagyar
Demos Alapítvány, Budapest (utolsó letöltés: 2014. március 25.)MigrationMagyar
Kováts András szerk. (2013): Bevándorlás és integráció. Magyarországi adatok, európai indikátorok. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet, Budapest (utolsó letöltés: 2014. március 25.)MigrationMagyar
Öllös László (2004): Emberi jogok – nemzeti jogok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, SomorjaMigrationMagyar
Sik Endre szerk. (2012): A migráció szociológiája 1. E-tankönyv. ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest (utolsó letöltés: 2014. március 25.)MigrationMagyar
Sik Endre szerk. (2013): Migráció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány, 2013. március. (utolsó letöltés: 2014. március 25.)MigrationMagyar
Szarvas Zsuzsa (2007): Migráció és turizmus. L’Harmattan, BudapestMigrationMagyar
„Idegenek a kertemben” egy migrációval foglalkozó dokumentumfilmekb_l álló gy_jteményMigrationMagyar
Artemisszió AlapítványMigrationMagyar
Teljes gender stb. szakirodalom a nokert.hu honlapon: (N_kért)Gender equalityMagyar
Kegyesné Szekeres Erika: Az Európai Unió gender-politikájának nyelvi vetületeiGender equalityMagyar
Magyar N_i Érdekérvényesít_ SzövetségGender equalityMagyar
NANE (N_k a N_kért az Er_szak Ellen, Magyarország)Gender equalityMagyar
Kuti Éva–Marschall Miklós 1991: A nonprofit szektor fogalma. Egy definíciós vita és ami mögötte van. Esély 1. 61–69.Civil societyMagyar
F_oldal - Civil Információs PortálCivil societyMagyar
Goleman, Daniel (2009): Zöld út a jöv_be. Nyitott Könyvm_hely, BudapestEnvironmentMagyar
Gore, Al (2013): A jöv_ – A globális változás hat mozgatórugója. HVG Kiadó, BudapestEnvironmentMagyar
Lányi András - Jávor Benedek szerk. (2005): Környezet és etika. Szöveggy_jtemény. L’Harmattan, BudapestEnvironmentMagyar
Leggett, Jeremy K. (2008): A fele elfogyott. Olaj, gáz, forró leveg_ és a globális energiaválság. Typotex, BudapestEnvironmentMagyar
Homer-Dixon, Thomas F. (2004): Környezet, sz_kösség, er_szak. Typotex, BudapestEnvironmentMagyar