Library

Book recommendations, groundwork papers, videos and didactical materials

Egyezmény a n_kkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöbölésér_l (CEDAW)Human rightsMagyar
Egyezmény a népirtás b_ntettének megel_zésér_l és megbüntetésér_lHuman rightsMagyar
ENSZ Fogyatékossággal él_ Személyek Jogairól szóló Egyezménye (CRPD)Human rightsMagyar
Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969)Human rightsEnglish
Az Európai Unió Alapjogi KartájaHuman rightsMagyar
Az Európai Unió Egyezménye az Emberkereskedelem EllenHuman rightsMagyar
A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája (ECRML)Human rightsMagyar
Az emberi jogok európai egyezménye (ECHR)Human rightsMagyar
Európai Szociális Karta (ESC)Human rightsMagyar
Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelmér_l (FCNM)Human rightsMagyar
Európai egyezmény az emberi jogok és alapvet_ szabadságok védelmér_l (ECHR) (1953)Human rightsMagyar
Egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájújának kiküszöbölésér_lHuman rightsMagyar
Emberi Jogi TanácsHuman rightsMagyar
Gyermekjogi Bizottság (CRC)Human rightsMagyar
Emberi Jogi F_biztosi IrodaHuman rightsMagyar
NemzetközösségHuman rightsMagyar
Emberi Jogok Európai BizottságaHuman rightsMagyar
Magyarország alaptörvényeHuman rightsMagyar
Public defender of rights SlovakiaHuman rightsSlovenčina
Alapvet_ Jogok Biztosának HivatalaHuman rightsMagyar