O nás

4 partneri z 3 krajín spolupracujú na tomto dvojročnom projekte

V dnešnej dobe by ľudia mali byť schopní žiť a pracovať v rýchlo sa meniacej, vzájomne prepojenéj a komplexne globálnej spoločnosti a diskutovať o aktuálnych témach. Tento mnohojazyčný web umožňuje návštevníkom porozumieť príležitostiam, zodpovednostiam a rizikám, ktoré globalizácia prináša, a tak im poskytnúť priestor pre vytvorenie lepšej predstavy o dnešnom svete a úlohe, ktorú v ňom každý z nás má.

Internetová stránka www.monda.eu, ako hlavný výsledok projektu, umožní návštevníkom učiť sa interaktívnym a užívateľsky priateľským spôsobom o jedenástich globálnych témach, ktoré ich možno obvykle neoslovujú. Web je prispôsobený návštevníkom s rozdielnymi IT zručnosťami a potrebami. Ponúka ďalšie informačné zdroje Global Education Resource Centres, konzultácie s expertmi a komunikáciu s inými návštevníkmi.

Web v súčasnosti ponúka 9 jazykových mutácií - bulharčinu, češtinu, maďarčinu, poľštinu, rumunčinu, slovenčinu, slovinčina, angličtinu a nemčinu. Technicky je pripravený aj na ďalšie jazyky.

Ak viete niekom z inej krajiny, kto by mal záujem o preklad do ich jazyka, prosím kontaktujte náš tím na info@monda.eu.

Team

Náš tím

Slovak Centre for Communication and Development, n.o.

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj / Slovensko

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj vzniklo v roku 2005. Orientujeme sa na dve oblasti aktivít – globálne vzdelávanie a rozvojovú spoluprácu predovšetkým v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem toho zastrešujeme program rozvojového dobrovoľníctva. Venujeme sa vydavateľskej činnosti, organizujeme výstavy a poskytujeme expertné konzultačné služby. Vedieme verejnú knižnicu zameranú na globálne témy.

www.sccd-sk.org

Education@Internet

Education@Internet / Slovensko

E@I (Edukácia@Internet) je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a celosvetovú komunikáciu tým, že tvorí a hostí vzdelávacie projekty podporujúce interkultúrne učenie a používanie jazykov a internetových technológií. V rozličných projektoch sa zameriava na interkultúrne učenie, jazyky a použitie IKT, vývoj webových stránok, vydávanie CD / DVD / kníh, tvorbu propagačných a vzdelávacích materiálov a organizovanie seminárov.

www.ikso.net

Studio GAUS

Studio GAUS / Nemecko

Studio GAUS je agentúra pre nové médiá so sídlom v Nemecku. Firma sa zaoberá celou škálou aktivít, od korporátneho dizajnu po vývoj webov a Search Engine Optimisation (SEO). Agentúra má mnoho skúseností s navrhovaním a tvorbou komplexných mnohojazyčných internetových stránok so širokým užívateľským záberom, ako aj so spoluprácou s rôznymi organizáciami a firmami na medzinárodnej úrovni. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávacie projekty.

www.studiogaus.com

Südwind Agentur

Südwind Agentur / Rakúsko

Südwind Agentur je rakúska mimovládna organizácia, ktorá sa už viac než 30 rokov zasadzuje o trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva a spravodlivé pracovné podmienky na svete. Vďaka svojim vzdelávacím aktivitám na školách aj mimo nich, vydávaniu magazínu Südwind a mnohých ďalších publikácii, zaisťuje, aby sa otázka globálnych súvzťažností a ich dopadov nevytratila z verejného diskurzu.

www.suedwind-agentur.at

Pridružení partneri

Anthropolis
Humanitas
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
NaZemi
Fundacja Partners Polska
С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи
dobrovolnictvo.sk
Európske noviny
Biohome
BUBO
MVRO
WOPSS
SOSNA
Prohuman
Prosurvey
A.N.S.R.U.
Globálne vzdelávanie.sk